Spring hovednavigationen over

Alle advokater, der har beskikkelse, og alle advokatselskaber, der eksisterede den 31. december 2023, skal indsende en klientkontoerklæring til Advokatrådet inden 30. april 2024.

Elektronisk indsendelse

I henhold til klientkontovedtægtens § 14, stk. 3, skal advokater indgive klientkontoerklæringen elektronisk. 

Klientkontoerklæringen for 2023 skal indberettes via den nye indberetningsportal mit.advokatsamfundet.dk, hvor du skal logge ind med MitID. Log på som privatperson for at indgive erklæring som advokat, og log på som erhvervsbruger for at indgive erklæring for et advokatselskab (ApS, A/S eller P/S). Brug samme MitID-identitet ved login og godkendelse.

Fristen for at indgive erklæringen hvert år pr. 31. december er normalt den 31. marts i det følgende år.

Fristen for at indgive erklæringen pr. 31. december 2023 er dog på grund af implementeringen af den nye indberetningsportal fastsat til den 30. april 2024.

Indsend klientkontoerklæring

 

Klientkontoerklæringens indhold

Som følge af kravet om elektronisk indsendelse er det ikke muligt at downloade formularer på denne side.

Læs mere om 2023-erklæringen

Den tidligere separate revisionsinstruks er erstattet af instrukser i forbindelse med beskrivelsen af de enkelte handlinger. Du kan se nærmere i eksemplet ovenfor.

Dispensation fra kravet om at indsende elektronisk

I henhold til klientkontovedtægtens § 14, stk. 8, kan Advokatrådet meddele dispensation fra kravet om elektronisk indsendelse, hvis særlige omstændigheder hos advokaten eller advokatselskabet gør, at elektronisk indberetning ikke er muligt. 

Ansøgninger om dispensation fra kravet om elektronisk indsendelse skal sendes ind pr. mail til alo@advokatsamfundet.dk. Såfremt der bliver meddelt dispensation, fremsendes formularer i papirformat til advokaten eller advokatselskabet med henblik på efterfølgende indsendelse.

 

Spørgsmål til mit.advokatsamfundet.dk - klientkonto

Se alle
 • Log ind med MitID - privatperson eller erhvervsbruger?

  På den nye portal skal man ikke længere anvende brugernavn og kodeord, men MitID for at logge ind

  • Log på som privatperson for at indgive den personlige erklæring som advokat.
  • Log på som erhvervsbruger tilhørende det relevante cvr-nummer for at indgive erklæring for et advokatselskab.
 • Jeg kan ikke logge ind med MitID

  Hvis mit.advokatsamfundet.dk ikke kan genkende dig som advokat eller advokatselskab, kan det skyldes ufuldstændige oplysninger i vores system.

  Du bedes kontakte sekretariatet telefonisk på 33 96 97 98, så vi kan hjælpe dig videre. Åbningstiderne er mandag-torsdag kl. 9.00 - 16.00 og fredag kl. 9.00 - 15.00.

 • Hvem skal indgive klientkontoerklæring

  Princippet for afgivelse af klientkontoerklæringen er, at alle advokater og alle advokatselskaber skal afgive en erklæring. Interessentskaber skal ikke indgive en erklæring.

  • Formular I er for advokater og advokatselskaber, der har eller har haft betroede midler i erklæringsåret. Denne erklæring skal underskrives af både advokaten/advokatselskabet og revisor.
  • Formular II er for advokater og advokatselskaber, der ikke har haft betroede midler i erklæringsåret. Denne erklæring skal kun underskrives af advokaten/advokatselskabet.

  Interessentskaber skal ikke indgive erklæring - det skal interessenterne.

 • Hvorfor kan revisor ikke komme til at udfylde "Revisors erklæring"?

  Fanen ”Advokatens oplysninger” skal være fuldstændig udfyldt, før fanen ”Revisors erklæring” kan udfyldes.

 • Hvorfor kan jeg / revisor ikke komme til at godkende erklæringen?

  Revisor får adgang til at udfylde og godkende erklæringen ved, at bruge det et link, advokaten sender til revisor. 

  Advokaten/advokatselskabet kan godkende erklæringen, når advokaten/selskabet er logget på med MitID, men ikke ved at bruge linket.

  Erklæringen kan først godkendes af advokat/revisor, når alle punkter i den relevante del af erklæringen er udfyldt.

 • Kan jeg se erklæringen, inden den bliver sendt ind?

  Ved at klikke på ”Forhåndsvisning” kan advokat og revisor se den samlede erklæring, som den ser ud med de oplysninger, der indtil videre er indtastet. Den foreløbige erklæring kan evt. downloades og printes til eget brug.

 • Jeg/mit advokatselskab er interessent - hvordan fungerer det?

  Alle advokater og alle advokatselskaber skal indgive hver deres erklæring, men interessenter i et advokatinteressentskab skal som oftest indgive enslydende klientkontoerklæringer. Formålet med løsningen er, at interessenterne/revisor slipper for at indtaste de samme oplysninger flere gange.

  mit.advokatsamfundet.dk opererer ikke som tidligere med et fælles brugernavn/kodeord for interessenter, da løsningen anvender MitID til login. Løsningen fungerer sådan, at den nyeste gemte version af en erklæring for én interessent automatisk kopieres til de øvrige interessenter. Dette gælder hele erklæringen, dvs. både ”Advokatens erklæring” og ”Revisors erklæring”.

  For at sikre, at erklæringen er enslydende for alle interessenter, vil erklæringen blive låst, når den første interessent (eller revisor) har godkendt erklæringen med MitID. Erklæringen kan låses op og redigeres ved at fjerne godkendelsen/godkendelserne, men skal så selvfølgelig godkendes igen, inden den kan indsendes.

  Når erklæringen er indsendt første gang, kan den ikke længere låses op/redigeres.

 • Hvordan kan jeg se, om erklæringen er indsendt og modtaget af Advokatsamfundet

  På mit.advokatsamfundet.dk fremgår det efter login, om Advokatsamfundet afventer en klientkontoerklæring for 2023, eller hvornår erklæring er indsendt.