Spring hovednavigationen over

Alle advokater, der har beskikkelse, og alle advokatselskaber, der eksisterer den 31. december det forløbne år, skal indsende en klientkontoerklæring til Advokatrådet.

Elektronisk indsendelse

Reglerne om hvordan du indsender klientkontoerklæringer er blevet ændret.

I henhold til klientkontovedtægtens § 14, stk. 3, skal advokater fremover indgive klientkontoerklæringen elektronisk via hjemmesiden klientkonto.advocom.dk

Du logger ind med brugernavn og kodeord, som Advokatsamfundet sender hvert år ultimo januar. Klientkontoerklæringen skal underskrives med NemID.

Fristen for at indgive erklæringen hvert år pr. 31. december er den 31. marts i det følgende år.

Fristen for at indgive erklæringen pr. 31. december 2020 er dermed den 31. marts 2021.

Klientkontoerklæringens indhold

Som følge af kravet om elektronisk indsendelse er det ikke længere muligt at downloade formular I og II på denne side.

Advokatrådet har imidlertid gengivet indholdet af klientkontoerklæringen i henhold til den nye klientkontovedtægt her.

Dispensation fra kravet om at indsende elektronisk

I henhold til klientkontovedtægtens § 14, stk. 9, kan Advokatrådet meddele dispensation fra kravet om elektronisk indsendelse, hvis særlige omstændigheder hos advokaten eller advokatselskabet gør, at elektronisk indberetning ikke er muligt. Dispensation vil imidlertid kun blive meddelt, når elektronisk indberetning ikke er muligt, herunder  hvis advokaten for eksempel ikke har NemID.

Ansøgninger om dispensation fra kravet om elektronisk indsendelse skal sendes ind pr. mail til alo@advokatsamfundet.dk. Såfremt der bliver meddelt dispensation, fremsendes formular I eller II i papirformat til advokaten eller advokatselskabet med henblik på efterfølgende indsendelse.