Spring hovednavigationen over

Alle advokater, der har beskikkelse, og alle advokatselskaber, der eksisterede den 31. december det forløbne år, skal indsende en klientkontoerklæring til Advokatrådet inden 31. marts.

Elektronisk indsendelse

I henhold til klientkontovedtægtens § 14, stk. 3, skal advokater indgive klientkontoerklæringen elektronisk via hjemmesiden klientkonto.advocom.dk  

Du logger ind med brugernavn og kodeord, som Advokatsamfundet sender hvert år omkring slutningen af januar. Information om indsendelse af klientkontoerklæringen sendes pr. mail til alle advokater og med post til alle advokatselskaber. Klientkontoerklæringen skal underskrives med MitID.

Fristen for at indgive erklæringen hvert år pr. 31. december er den 31. marts i det følgende år.

Fristen for at indgive erklæringen pr. 31. december 2022 er dermed den 31. marts 2023.

Indsend klientkontoerklæring

Klientkontoerklæringens indhold

Som følge af kravet om elektronisk indsendelse er det ikke længere muligt at downloade formularer på denne side. Fra 2022 skal alle advokater tillige anvende en ny formular til klientkonto-erklæringen, som er tilgængelig på klientkonto.advocom.dk, når du modtager brugernavn og password.

Der er foretaget enkelte ændringer i klientkontoerklæringen for 2022 i forhold til erklæringen for 2021. Der er blandt andet tilføjet et spørgsmål om advokatvirksomhedens første åbningsdag og foretaget enkelte sproglige rettelser.

Advokater og revisorer har mulighed for at se et eksempel på formularen her.

Den tidligere separate revisionsinstruks er erstattet af instrukser i forbindelse med beskrivelsen af de enkelte handlinger. Du kan se nærmere i eksemplet ovenfor.

Dispensation fra kravet om at indsende elektronisk

I henhold til klientkontovedtægtens § 14, stk. 8, kan Advokatrådet meddele dispensation fra kravet om elektronisk indsendelse, hvis særlige omstændigheder hos advokaten eller advokatselskabet gør, at elektronisk indberetning ikke er muligt. Dispensation vil imidlertid kun blive meddelt, når elektronisk indberetning ikke er muligt, herunder hvis advokaten for eksempel ikke har NemID.

Ansøgninger om dispensation fra kravet om elektronisk indsendelse skal sendes ind pr. mail til alo@advokatsamfundet.dk. Såfremt der bliver meddelt dispensation, fremsendes formularer i papirformat til advokaten eller advokatselskabet med henblik på efterfølgende indsendelse.