Spring hovednavigationen over

Hvis ejere træder ind eller ud af ejerkredsen i en advokatvirksomhed, har selskabet pligt til indberette det.

Når der sker ændring i et advokatselskabs ejerkreds, skal ændringerne indberettes til Advokatsamfundet via blanket. Dette gælder uanset, om det er en advokat eller et andet advokatselskab, der træder ud/ind. Advokatsamfundet skal via blanketten have besked om

  • selskabets navn, adresse og CVR-nr.
  • indtrædende selskabsdeltagere (navn, adresse, cpr-/CVR-nr., ejerandel og stemmeandel)
  • udtrædende selskabsdeltagere (navn, adresse, cpr-/CVR-nr.)

Du finder selskabsblanketten her.

Advokatsamfundet kan anmode om et grafisk overblik over selskabsforholdene, hvis det skønnes påkrævet. Reglerne om indberetningspligten fremgår af advokatselskabsbekendtgørelsen § 6.

Hvis der samtidig er advokater eller fuldmægtige, som skifter til ny arbejdsgiver, medsendes oplysninger om personlige mailadresser for disse advokater og advokatfuldmægtige.

Oplysningerne kan sendes sikkert til postkasse@advokatsamfundet.dk.

Du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her.

Læs mere om advokatselskabsreglerne her.