Spring hovednavigationen over

Responsumudvalget afgiver responsum om god advokatskik eller beregnede salærer efter anmodning fra advokater eller advokatvirksomheder.

Formål

Responsumudvalget afgiver responsum om god advokatskik eller beregnede salærer efter anmodning fra advokater eller advokatvirksomheder. Udvalgets virksomhed er reguleret af § 32 i Vedtægt for Det Danske Advokatsamfund, bekendtgørelse nr. 150 af 24. februar 2020:

”Stk. 1.
På begæring af en advokat eller et advokatselskab skal Advokatrådet afgive responsum om god advokatskik eller andre spørgsmål, der er af almindelig interesse for advokater i deres virksomhed.

Stk. 2.
Det samme gælder tilfælde, hvor en advokat eller et advokatselskab ønsker rådets responsum angående et af advokaten beregnet salær, om hvis berettigelse der er tvist mellem advokaten og klienten eller dennes retshjælpsforsikringsselskab.

Stk. 3.
Rådet afgiver dog ikke responsum i en sag, hvorom der på tidspunktet for rådets behandling af responsumbegæringen verserer klagesag for Advokatnævnet.

Stk. 4.
Rådet kan under en verserende sag efter parternes eller rettens anmodning til vejledning for retten afgive responsum om et omtvistet salær eller om god advokatskik i en sag, der ikke har været påkendt af Advokatnævnet.”

Udvalgte udtalelser er i anonymiseret form offentliggjort på Advokatsamfundets vidensdatabase, ligesom enkelte udtalelser er omtalt i tidsskriftet Advokaten.

Medlemmer:

Advokat Klavs V. Gravesen (formand)
Advokat Christian Bachmann
Advokat Anders Braad
Advokat Nikolaj Linneballe
Advokat Birgitte Sølvkær Olesen
Advokat Ole Spiermann
Advokat Allan Nejbjerg

Sekretariat: 

Chefkonsulent Charlotte Bruun Windahl (udvalgssekretær)