Spring hovednavigationen over

Alle advokater har pligt til at betale bidrag til Advokatsamfundet ifølge Advokatsamfundets vedtægter. Bidragets størrelse fastsættes på Advokatmødet. I 2024 og 2025 udgør bidraget 8.800 kr. (ekskl. moms)

Som advokat er du med til at finansiere Advokatrådets og Advokatnævnets arbejde. Du betaler et årligt bidrag ("kontingent"), som fastsættes på Advokatmødet. I 2024 og 2025 er bidraget fastsat til 8.800 kr. ekskl. moms. (11.000 kr. inkl. moms)

Bidragsopkrævningen for 2024 udsendes i januar 2024.

Dit bidrag går til driften af Advokatsamfundet – herunder tilsynsaktiviteter, driften af Advokatnævnet, vejledning til advokater og aktiviteter Advokatsamfundet udfører for advokatstandens uafhængighed og integritet.

At Advokatsamfundet er finansieret af advokaterne er et vigtigt element i at sikre, at advokatstanden og Advokatsamfundet er uafhængige af for eksempel statslige interesser. Det skal i sidste ende sikre klienter en uvildig og fortrolig rådgivning.