Spring hovednavigationen over

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet arbejder på politisk neutralt grundlag for borgernes og virksomhedernes retssikkerhed og for et velfungerende retssamfund.

Advokaternes Hus
Advokaternes Hus
Retssikkerhed i pressen

Advokatrådets journalistpris 2022

Advokatrådet uddeler 20. maj en pris på 20.000 kroner til en journalist, der har formidlet viden om retssikkerhed, retsvæsnet eller særlige juridisk-prægede problemstillinger. Nomineringer kan indsendes inden 19. april 2022.

Advokatundersøgelser

Arbejdsgruppe går i gang med at se på nye rammer for advokatundersøgelser

Advokatrådet nedsætter nu den arbejdsgruppe, der skal udarbejde nye retningslinjer og en ny vejledning til, hvordan advokatundersøgelser bedst gennemføres. Arbejdet skal gøres færdigt inden foråret 2022.

Trappeopgang i Advokaternes Hus
Konkurrence

Konkurrencerådets rapport: Fornuftigt fokus på forbrugerrettede tiltag

Advokatrådet ser positivt på justitsministerens udmelding om at gå videre med de initiativer i Konkurrencerådets rapport, der er rettet mod forbrugerne. Det giver mulighed for at styrke konkurrencen og samtidig fastholde retssikkerheden.

Advokatsamfundet på Instagram