Spring hovednavigationen over

Nyt Advokaten ude nu

I det nye nummer af Advokaten kan du blandt andet læse interviewet med Peter Fogh, der takker af efter seks år som formand for Advokatrådet, mens temaet sætter fokus på den lære, vi kan tage med os videre efter corona. Rigtig god læselyst.

Konkurrence

Konkurrencerådets rapport: Udvanding af advokatkrav vil skade retssikkerheden

En række af de forslag, som Konkurrencerådet har præsenteret, risikerer at skade retssikkerheden, mener Advokatrådet.

Peter Fogh, formand for Advokatrådet

Det er afgørende, at borgere har en sikkerhed for, at de kan få løst en sag ved domstolene, så retfærdigheden kan ske fyldest, og at vi konstant vogter over, at lovgivningen respekterer frihedsrettigheder og beskytter den enkelte borger mod overgreb. I Advokatrådet er vi derfor stærkt optaget af, at vi i forbindelse med genåbningen også får diskuteret, hvordan vi får genetableret retsstaten.

Peter Fogh

Formand for Advokatrådet

EU-kommisør Margrethe Vestager og Advokatrådets formand Peter Fogh på CCBE konference i København 2019.
Retssikkerhed

Vi må ikke tage retssikkerheden for givet

Margrethe Vestager ser som nyudnævnt EU-kommissær for digitalisering og konkurrence mange udfordringer for retssikkerheden. Hun mener, at advokaten spiller en endnu vigtigere rolle som rådgiver og forsvarer i en digitaliseret fremtid, og samtidig efterlyser kommissæren flere kvinder i faget.

Advokatsamfundet på Instagram

Vi arbejder for at højne retssikkerheden

At stå vagt om retssikkerheden og virke for retssamfundet er en kerneopgave for Advokatsamfundet. Heri ligger også arbejdet for at fremme en uafhængig advokatstand.

Advokatsamfundets opgaver