Spring hovednavigationen over

Advokaten 3 2023

Nyt Advokaten

Tema: Jura nu og i fremtiden

Der er langt fra bøgerne på jurastudiet til virkeligheden på et advokatkontor, og derfor burde der være mere praktik under studietiden, mener advokatfuldmægtig Malahat Shahin.Advokaten 3 2023

Hvad laver Advokatsamfundet? Se film med generalsekretær Andrew Hjuler Crichton.

Hvad sker der i Advokatrådet? Se film med formand Martin Lavesen.

Philip Maury
Portrætserie: 'Hvad er meningen?'

”Som advokater har vi så mange privilegier, og det byder, at vi også giver retur”

For advokat Philip Maury er der ingen tvivl om, at man som advokat skylder at give samfundet tilbage. Han har derfor blandt andet været drivkraften bag en række støttearrangementer for Ukraine på Det Kongelige Teater og i Operaen.

”Jeg mener, at advokater bør og skal lave pro bono samt velgørende arbejde, fordi vi bestrider et embede, som giver os nogle privilegier, og når man har sådanne privilegier, så bør man også forpligtige sig. Som advokater skal vi levere noget unikt hver gang, for det retfærdiggør vores eksistens, og det trækker jeg også på, når det kommer til mit velgørenhedsarbejde.”

Nye advokatetiske regler

Advokatrådet har besluttet at modernisere de nuværende advokatetiske regler, der siden sidste større revision for mere end ti år siden er knopskudt på en række områder. De nye vejledende regler tager højde for nye domme og kendelser, og dækker bedre den måde advokater virker på i dag.

Revideret hvidvaskvejledning til advokater

Med en ny, revideret vejledning om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering vil Advokatrådet sikre, at advokater har en række praktiske eksempler og uddybende beskrivelser af de omfattende og komplekse procedurer, man som advokat skal overholde. Vejledningen er udgivet i september 2022.

Advokatundersøgelser

Guide til borgere om Advokatundersøgelser

Advokatrådet har udarbejdet en guide til borgere, som skal deltage i en advokatundersøgelser. Se hvilke rettigheder du har, og hvordan rammerne er, hvis du skal medvirke i en advokatundersøgelse.

Advokatsamfundet på Instagram