Spring hovednavigationen over

Advokatsamfundet

Advokatsamfundet arbejder på politisk neutralt grundlag for borgernes og virksomhedernes retssikkerhed og for et velfungerende retssamfund.

Advokaternes Hus

Nye advokatetiske regler fra 1. september

Advokatrådet har besluttet at modernisere de nuværende advokatetiske regler, der siden sidste større revision for mere end ti år siden er knopskudt på en række områder. De nye vejledende regler tager højde for nye domme og kendelser, og dækker bedre den måde advokater virker på i dag.

Advokaten 2 2022

Advokaten 2 2022

Advokat Kåre Pihlmann har gennem syv år og fire retssager været forsvarer for en af de tiltalte i Atea-sagen, også kendt som Danmarks største bestikkelsessag.

Charlotte Krarup, næstformand i Advokatrådet, uddeler Advokatrådets journalistpris til DR-journalist Ole Hall
Retssikkerhed i pressen

Advokatrådets journalistpris 2022

Advokatrådet uddelte den 20. maj Advokatrådets journalistpris til DR-journalist Ole Hall fra DR for sin afdækning af forsikringsselskabers ulovlige forskelsbehandling af gravide og nybagte mødre.

Advokatundersøgelser

Arbejdsgruppe går i gang med at se på nye rammer for advokatundersøgelser

Advokatrådet nedsætter nu den arbejdsgruppe, der skal udarbejde nye retningslinjer og en ny vejledning til, hvordan advokatundersøgelser bedst gennemføres. Arbejdet skal gøres færdigt inden foråret 2022.

Advokatsamfundet på Instagram