Spring hovednavigationen over

Advokaten 4 2021

Familien og fritid med venner er det vigtigste i unge advokaters liv, viser en undersøgelse, som Advokatsamfundet netop har gennemført. Vi tegner et portræt af de yngste advokater.

Advokatundersøgelser

Arbejdsgruppe går i gang med at se på nye rammer for advokatundersøgelser

Advokatrådet nedsætter nu den arbejdsgruppe, der skal udarbejde nye retningslinjer og en ny vejledning til, hvordan advokatundersøgelser bedst gennemføres. Arbejdet skal gøres færdigt inden foråret 2022.

Trappeopgang i Advokaternes Hus
Konkurrence

Konkurrencerådets rapport: Fornuftigt fokus på forbrugerrettede tiltag

Advokatrådet ser positivt på justitsministerens udmelding om at gå videre med de initiativer i Konkurrencerådets rapport, der er rettet mod forbrugerne. Det giver mulighed for at styrke konkurrencen og samtidig fastholde retssikkerheden.

Advokatsamfundet på Instagram