Spring hovednavigationen over

Advokaten 4 2022

Nyt Advokaten er udkommet:

Rikke Søgaard Berth har retssikkerhedsstafetten og stiller skarpt på advokatundersøgelser. Det går den rigtige vej med retssikkerheden, men advokater skal være varsomme.

Advokaternes Hus

Nye advokatetiske regler fra 1. september 2022

Advokatrådet har besluttet at modernisere de nuværende advokatetiske regler, der siden sidste større revision for mere end ti år siden er knopskudt på en række områder. De nye vejledende regler tager højde for nye domme og kendelser, og dækker bedre den måde advokater virker på i dag.

Revideret hvidvaskvejledning til advokater

Med en ny, revideret vejledning om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering vil Advokatrådet sikre, at advokater har en række praktiske eksempler og uddybende beskrivelser af de omfattende og komplekse procedurer, man som advokat skal overholde. Vejledningen er udgivet i september 2022.

Advokatundersøgelser

Guide til borgere om Advokatundersøgelser

Advokatrådet har udarbejdet en guide til borgere, som skal deltage i en advokatundersøgelser. Se hvilke rettigheder du har, og hvordan rammerne er, hvis du skal medvirke i en advokatundersøgelse.

Advokaten 3 2022

Advokaten 3 2022

Som advokat for de grønlandske eksperimentbørn fik Mads Pramming den danske stat til at betale erstatning, inden sagen endte foran en dommer. En sag med adskillige principielle knudepunkter.

Charlotte Krarup, næstformand i Advokatrådet, uddeler Advokatrådets journalistpris til DR-journalist Ole Hall
Retssikkerhed i pressen

Advokatrådets journalistpris 2022

Advokatrådet uddelte den 20. maj Advokatrådets journalistpris til DR-journalist Ole Hall fra DR for sin afdækning af forsikringsselskabers ulovlige forskelsbehandling af gravide og nybagte mødre.

Advokatsamfundet på Instagram