Spring hovednavigationen over

Advokaten 1 2023


ADVOKATER SKAL TRÆDE I KARAKTER

I Advokatens nye serie 'Advokater set udefra' har manuskriptforfatter Adam Price en opfordring til advokatstanden:

"Advokater kunne efter min mening godt være mere vokale og hjælpe borgerne med at forstå retssamfundets kompleksitet. Dermed vil de også blive anskuet mere positivt frem for at blive betragtet som dem, der bare sender store regninger og kører i mørke biler, som de forsvinder i."

Manuskriptforfatter Adam Price
Rikke Søgaard Berth

Advokaten 4 2022

Rikke Søgaard Berth griber retssikkerhedsstafetten og sætter spot på advokatundersøgelser. Det går den rigtige vej, men koden er ikke helt knækket endnu.

Forsvarsadvokat Helene Lindberg Brædder
Portrætserie: 'Hvad er meningen?'

Det er den enkeltes historie, der driver mig

”Det er historien bag, der interesser mig. Historien som værende den pågældende sag, som jo er vigtig, uanset hvad den drejer sig om. Hvordan er vi havnet her? Hvad var situationen egentlig? Nysgerrighed og grundighed er nøgleord for mig for at sikre et godt forsvar for mine klienter."

Helene Lindberg Brædder er efter seksten år i anklagemyndigheden skiftet til rollen som forsvarsadvokat og arbejder nu sammen med sin mand i fælles firma. Skiftet er gået overraskende nemt, for uanset perspektivet i en straffesag handler det om at belyse den grundigt og helst ud fra en helhedsbetragtning. Hun er også overbevist om, at hun aldrig bliver træt af at møde i retten. Det fortæller hun i portrætserien: ’Hvad er meningen?’

Nye advokatetiske regler fra 1. september 2022

Advokatrådet har besluttet at modernisere de nuværende advokatetiske regler, der siden sidste større revision for mere end ti år siden er knopskudt på en række områder. De nye vejledende regler tager højde for nye domme og kendelser, og dækker bedre den måde advokater virker på i dag.

Revideret hvidvaskvejledning til advokater

Med en ny, revideret vejledning om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering vil Advokatrådet sikre, at advokater har en række praktiske eksempler og uddybende beskrivelser af de omfattende og komplekse procedurer, man som advokat skal overholde. Vejledningen er udgivet i september 2022.

Advokatundersøgelser

Guide til borgere om Advokatundersøgelser

Advokatrådet har udarbejdet en guide til borgere, som skal deltage i en advokatundersøgelser. Se hvilke rettigheder du har, og hvordan rammerne er, hvis du skal medvirke i en advokatundersøgelse.

Advokatsamfundet på Instagram