Spring hovednavigationen over
Tilbage

Ny vejledning klarlægger advokaters roller i bestyrelser

Advokatrådet udgiver ny vejledning om advokater i bestyrelser. Vejledningen kommer med en række anbefalinger, der skal skabe klarhed om advokaters roller i bestyrelser og blandt andet give svar på, hvornår arbejdet skal betragtes som udøvelse af advokatvirksomhed.

Når advokater indtræder i en virksomheds bestyrelse, kan der til tider opstå tvivl om, hvilken rolle de har. Er advokaten udelukkende bestyrelsesmedlem, udøves advokatvirksomhed som en del af bestyrelsesarbejdet, eller er advokaten også ekstern advokat for selskabet ved siden af bestyrelsesposten?

De forskellige roller har en afgørende betydning for den juridiske regulering af arbejdet, og derfor kommer Advokatrådet i en ny vejledning med en række anbefalinger til rolleafklaringen. Samtidig slår Advokatrådet fast, at udgangspunktet er, at advokaters bestyrelsesarbejde ikke falder ind under begrebet advokatvirksomhed.

”Med vejledningen tydeliggør vi, at det er Advokatrådets opfattelse, at advokater, der varetager et bestyrelseshverv, som det klare udgangspunkt ikke udøver advokatvirksomhed. Men der kan stadig opstå forvirring om advokatens rolle - især hvis der er tale om advokater med flere kasketter på, og jeg håber derfor, at vejledningen og anbefalingerne kan skabe klarhed på området både for advokater og virksomheder,” siger Martin Lavesen, formand for Advokatrådet.

Hvis en advokat, udover at sidde i bestyrelsen, også er ekstern juridisk rådgiver for selskabet, er det eksempelvis vigtigt at have en klar aftale med selskabet om, hvornår advokaten agerer i den ene eller den anden rolle.

”Advokaten har selv en interesse i at skabe klarhed om sin rolle i bestyrelsen. I tilfælde, hvor der opstår usikkerhed om, hvorvidt advokaten har udført bestyrelsesarbejde eller ekstern juridisk rådgivning, må det være advokaten, der bærer risikoen, hvis der er uklarhed om rollen,” siger Martin Lavesen.

Tavshedspligt, interessekonflikter og en række andre områder, som er relevante for bestyrelsesadvokater, er underlagt forskellige regler alt efter, om advokatens aktiviteter i bestyrelsen anses for at være advokatvirksomhed eller ej. Vejledningen indeholder derfor en gennemgang af reglerne på de forskellige områder, så advokaterne er klar over konsekvenserne ved den ene eller den anden rolle.

Den nye vejledning, som erstatter den tidligere vejledning på området fra 2008, tager afsæt i advokaters bestyrelsesarbejde i kapitalselskaber, men kan også anvendes i forbindelse med andre typer af selskaber, fonde eller foreninger. Det kræver dog, at man er opmærksomhed på nødvendige tilpasninger.

Find den nye vejledning og rådets anbefalinger her.

Advokaters roller i bestyrelser

En advokat kan have tre forskellige roller i et selskabs bestyrelse:

  • Advokaten kan være bestyrelsesmedlem uden at anses for at udøve advokatvirksomhed. Det vil være det klare udgangspunkt.
  • Advokaten kan være bestyrelsesmedlem og anses for at for at udøve advokatvirksomhed. Det vil have undtagelsens karakter.
  • Advokaten kan være ekstern juridisk rådgiver (advokat) for selskabet ved siden af sin bestyrelsespost.