Spring hovednavigationen over

Skatteudvalget er et af tre fagudvalg under Advokatrådet: Strafferets-, procesrets- og skatteudvalget.

Formål og arbejdsområde

Skatteudvalget dækker hele det skatte- og afgiftspolitiske område. Udvalgets opgave er at sikre, at der tages hånd om alle problemstillinger med relation til skatte- og afgiftsspørgsmål, uanset om det drejer sig om erhvervsrelaterede eller privatretlige spørgsmål. Dvs. advokatens egne skatte- og afgiftsmæssige forhold, klientens forhold eller borgernes forhold. Udvalget er et egentlig fagudvalg og vil derfor lægge vægt på indholdet af den materielle skatte- og afgiftsret, retssikkerhed og skatteprocessen.

Udvalgets opgaver 

  • at afgive svar på høring i lovsager mv.
  • at repræsentere  Advokatrådet i en række faste udvalg samt i en række midlertidige udvalg og arbejdsgrupper mv.
  • at behandle konkrete og generelle sager og initiativer, afgivelse af responsa, forespørgsler mv. inden for udvalgets fagområde.

Medlemmer:

Advokat Christian Bachmann (formand)
Advokat Kaspar Bastian
Advokat Artur Bugsgang
Advokat Jan Steen Hansen
Advokat Birgitte Broholm Hasselriis
Advokat Peter Lorentzen
Advokat Søren Lehmann Nielsen
Advokat Birgitte Sølvkær Olesen
Advokat Malene Overgaard
Advokat Steffen Sværke
Advokat Bodil Tolstrup
Advokat Henrik Saugmandsgaard Øe
Professor, ph.d., Thomas Elholm
Fagdirektør i Advokatsamfundet Nicolai Pii

Sekretariatet:

Specialkonsulent Thomas Groth Teisen (udvalgssekretær)