Spring hovednavigationen over

Forsikring og garanti

Alle advokater og advokatselskaber har pligt til at tegne ansvarsforsikring og garanti for deres virksomhed efter særlige regler i Advokatsamfundets vedtægt §§ 61 og 62.

Sådan er reglerne

Her kan du læse mere om 

Ansvarsforsikring

Garantistillelse

Ny forsikring og garanti?

Ved skift af forsikringsselskab eller ved ophør som advokat, skal du overveje, om:

  • det afgivende forsikringsselskab anvender et andet dækningsprincip end det overtagende forsikringsselskab
  • det er klart, hvornår du skal anmelde en skade.

Inden forsikringen ophører, skal du huske at anmelde alle skader til det aktuelle forsikringsselskab samt at anmelde alle formodede krav til det nye forsikringsselskab. Hvis ikke du anmelder alle formodede krav, kan du risikere et hul i forsikringsdækningen.