Spring hovednavigationen over

Whistleblower

Du kan indsende en indberetning om advokater eller deres personale, som du mener begår kriminalitet eller overtræder god advokatskik.

Hvis du har en egentlig klage over en advokat eller dennes personale, skal du fremsende klagen til Advokatnævnet som beskrevet her.

Du kan ikke forvente, at klagesager over en advokat eller dennes personale fremsendt via whistleblowerordningen vil blive behandlet af Advokatsamfundet.

Advokatsamfundet kontakter dig muligvis for yderligere oplysninger i sagen, men du kan ikke forvente svar på din indberetning, eller orientering om sagsbehandlingen.

Du er anonym indtil du selv måtte vælge at oplyse dine kontaktoplysninger til Advokatsamfundet.

Gå til Whistleblower-system