Spring hovednavigationen over

Grundrettighedsudvalget har fokus på menneskeretlige, forvaltningsretlige og statsretlige emner.

Formål og opgaver:

Grundrettighedsudvalget kan af egen drift iværksætte projekter inden for retsområderne menneskerettigheder, forvaltningsret og statsretten. Ud over projekter skal udvalget løbende udarbejde høringssvar.

Medlemmer:

Advokat Ole Spiermann (formand)
Advokat Karoline Normann
Advokat Per Hemmer
Advokat Jonas Christoffersen
Advokat Thomas Holst Laursen
Professor Michael Hansen Jensen
Vicedirektør og advokat i DI Kim Haggren
Tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam

Sekretariat:

Chefkonsulent Elisabeth Gro Christensen (udvalgssekretær)