Spring hovednavigationen over

Her kan du møde Advokatrådets medlemmer, der hver fortæller om Advokatrådets arbejde og deres mærkesager.

Formand Martin Lavesen

Martin Lavesen

Martin Lavesen fortæller om Advokatrådets arbejde

Formand for procesretsudvalget Nikolaj Linneballe

Nikolaj Linneballe

Nikolaj Linneballe fortæller om de lange sagsbehandlingstider ved domstolene

Liv Dyrhauge-Klargaard

Liv Dyrhauge-Klargaard

Liv Dyrhauge-Klargaard fortæller om børns retssikkerhed og familierettens udfordringer

Formand for uddannelsesudvalget Allan Nejbjerg

Allan Nejbjerg

Allan Nejbjerg fortæller om at få flere advokater til provinsen og om uddannelse

Anders Braad

Anders Braad

Anders Braad fortæller om virksomheders retssikkerhed

Michael Kjær Lauritzen

Michael Kjær Lauritsen

Formand for Justitsministeriets kursusudvalg Michael Kjær Lauritsen fortæller om balancen mellem arbejdsliv og familieliv

Linda Hebo Lange

Simon Frøsig

Simon Kristian Frøsig

Simon Kristian Frøsig fortæller om Advokatsamfundet

Formand for responsumudvalget Klavs V. Gravesen

Klaus V. Gravesen

Formand for responsumudvalget Klavs V. Gravesen fortæller om Advokatrådets særlige hvidvasktilsyn

Formand for skatteudvalget Christian Bachmann

Christian Bachmann

Formand for skatteudvalget Christian Bachmann fortæller om de svære skattesager, hvor borgere, der fører sag mod staten, kæmper en ulige kamp.

Formand for Internationalt udvalg Per Hemmer

Per Hemmer

Formand for Internationalt udvalg Per Hemmer fortæller om at værne om advokaters uafhængighed

Birgitte Sølvkær Olesen

Birgitte Sølvkær Olesen

Birgitte Sølvkær Olesen fortæller om, at mange opgiver at føre en civil sag ved domstolene

Andreas Leidesdorff

Andreas Leidesdorff

Andreas Leidesdorff fortæller om advokater i provinsen