Spring hovednavigationen over

Sekretariatet

Advokatsamfundets sekretariat består af syv afdelinger: Administration, HR, Ledelsessupport, Tilsyn & Hvidvask, Efteruddannelse & Klientkonto, Retssikkerhed & Uddannelse og Advokatnævnets sekretariat. Den daglige ledelse varetages af generalsekretær Andrew Hjuler Crichton

Sekretariatets værdier

 • Vi tænker i helheder og tager fælles ansvar
 • Vi er stolte af den opgave, vi løser, og den værdi vi skaber
 • Vi møder hinanden med tillid og respekt
 • Værdier er vigtige pejlemærker for alle ansatte i sekretariatet.
 • Værdierne er den røde tråd i alt hvad vi gør – både når det gælder fastlæggelse af generelle retningslinjer og når vi træffer konkrete beslutninger

Advokatsamfundets afdelinger

Se alle
 • Administration

  Afdelingens arbejdsområder er:

  • IT-administration- og udvikling
  • Personale og HR
  • Regnskab og budget
  • Reception, piccoliner
  • Biblioteket
  • Bogholderi
  • Kantine
  • Drift og vedligeholdelse af Advokaternes Hus

  Vi er følgende ansatte i administrationsafdelingen:

  Maria Elena Klüver, administrationsdirektør
  Alfrida Nowak, piccoline
  Cecilia Steck, receptionist
  Jeannette Poulsen, adm. medarbejder/receptionist
  Kacper Karlewski, IT-supporter
  Kristina Dons, receptionist
  Lars Feist, IT-konsulent
  Magnus Barfod Kristiansen, piccolo
  Mai Lena Højsteen, controller
  Mathias Nielsen, IT-supporter
  Mette Klingenberg, bogholder
  Michael Egemose, kok/kantineleder
  Regitze Skovrup Jensen, IT-assistent
  Tim Løvschal, chefkonsulent
  Victoria Schytt Jørgensen, regnskabsassistent

 • HR

  Afdelingens arbejdsområder er:

  • Rekruttering
  • Medarbejdertrivsel
  • Ledelsessupport
  • Kursusafholdelse
  • Fondsadministration
  • Udpegning af advokater til offentlige/private hverv

  Vi er følgende ansatte i HR:

  Julie Sif Severin, HR-chef
  Anne Junge, HR-assistent
  Martin Lægg, HR-konsulent
  Pernille Slots Lysgaard, erhvervs-ph.d.

 • Ledelsessupport

  Afdelingens arbejdsområder er:

  • Presse
  • Kommunikation
  • Magasinet Advokaten
  • Nyhedsbrev
  • Hjemmeside
  • Internationalt udvalg herunder CCBE og IBA

  Vi er følgende ansatte i Ledelsessupport:

  Rasmus Holm Thomsen, presse- og kommunikationschef
  Camilla Bergsagel Nielsen, kommunikations- og pressekonsulent
  Ditte Nissen Lund, Head of International Relations
  Hans Christian Kjær Hvillum, bibliotekar/arkivar
  Isabel Fluxá Rosado, Redaktør og kommunikationskonsulent
  Lise Ravnkilde, udviklingschef, advokat
  Marianne Abildtrup, direktionssekretær
  Nya Vecht, kommunikations- og pressekonsulent
  Sabrina Faye Paulmann, rådssekretær

 • Tilsyn & Hvidvask

  Afdelingens arbejdsopgaver er:

  • Tilsyn
  • Hvidvask
  • Anklager-funktionen
  • Regel- og tilsynsudvalg
  • Strafferetsudvalg
  • Forsikring og garanti

  Vi er følgende ansatte i Tilsyn & Hvidvask:

  Pernille Ekman, afdelingschef, advokat
  Alexandra Bozic, specialkonsulent
  Birgit Thode, sekretær
  Camilla Helbo, specialkonsulent
  Janne Holstein Pehrson, chefkonsulent
  Mads Aagaard, specialkonsulent
  Nanna Schaufuss, specialkonsulent
  Rikke Lundby Rosa, chefkonsulent
  Sarah Lophaven Simonsen, sekretær

 • Efteruddannelse & Klientkonto

  Afdelingens arbejdsopgaver er:

  • Tilsyn
  • Efteruddannelse
  • Forhåndsgodkendelse
  • Inkasso
  • Klientkonto
  • Uddannelsesudvalget

  Vi er følgende ansatte i Efteruddannelse & Klientkonto:

  Lene Kragelund, afdelingschef
  Annette Løchte, sekretær
  Dorthe Johansen, klientkontomedarbejder
  Elisa Hultberg-Monsen, juridisk konsulent
  Lisbeth Lygum Willaume-Jantzen, kursuskoordinator
  Matilde Boje Larsen, juridisk konsulent
  Mikala Hallund, chefkonsulent
  Mizgin Secilmis, juridisk konsulent

 • Retssikkerhed & Uddannelse

  Afdelingens arbejdsopgaver er:

  • Advokatuddannelsen
  • EU-advokater
  • Beskikkelse
  • Advokattitlen
  • Juridisk bistand rådet
  • Advokatlovgivning
  • AER
  • Skatteretsudvalget
  • Procesretsudvalget
  • Grundrettighedsudvalget
  • Responsumudvalget
  • Kursusudvalget
  • Erstatningsfond

  Vi er følgende ansatte i Retssikkerhed & Uddannelse:

  Nicolai Pii, fagdirektør
  Charlotte Bruun Windahl, chefkonsulent
  Elisabeth Gro Christensen, chefkonsulent
  Gitte Skov, kursuskoordinator
  Joan Elsbjerg, kursuskoordinator
  Katinka Slaatorn, kursuskoordinator
  Laura Miceli, stud.jur.
  Nina Gundlach Thorstholm, kursusansvarlig, International Relations Associate
  Thomas Groth Teisen, specialkonsulent

 • Advokatnævnets sekretariat

  Advokatnævnets sekretariat fungerer som sekretariat for nævn og i et vist omfang også for de lokale kredse.

  Afdelingens arbejdsopgaver er:

  • Behandling af klagesager
  • Vejledning af klagere og advokater om klagemuligheder mv.
  • Forberedelse og afvikling af Advokatnævnsmøder
  • Årsberetning
  • Offentliggørelse af praksis

  Advokatnævnets sekretariat:

  Mette Green van de Ven, direktør for Advokatnævnets sekretariat
  Vibeke Ø. Tarpgaard, souschef