Spring hovednavigationen over

Sekretariatet

Advokatsamfundets sekretariat består af fem afdelinger: Administration, Ledelsessupport, Tilsyn 1, Tilsyn 2 og Advokatnævnets sekretariat. Den daglige ledelse varetages af generalsekretær Andrew Hjuler Crichton

Sekretariatets værdier

 • Vi tænker i helheder og tager fælles ansvar
 • Vi er stolte af den opgave, vi løser, og den værdi vi skaber
 • Vi møder hinanden med tillid og respekt
 • Værdier er vigtige pejlemærker for alle ansatte i sekretariatet.
 • Værdierne er den røde tråd i alt hvad vi gør – både når det gælder fastlæggelse af generelle retningslinjer og når vi træffer konkrete beslutninger

Advokatsamfundets afdelinger

Se alle
 • Administration

  Afdelingens arbejdsområder er:

  • IT-administration- og udvikling
  • Personale og HR
  • Regnskab og budget
  • Reception, piccoliner
  • Biblioteket
  • Bogholderi
  • Kantine
  • Drift og vedligeholdelse af Advokaternes Hus

  Vi er følgende ansatte i administrationsafdelingen:

  Anne Junge, HR-assistent
  Clara Schnack Rasmussen, piccoline
  Daniel Bisgaard Thomsen, piccolo
  Hans Christian Kjær Hvillum, bibliotekar/arkivar
  Jeannette Poulsen, adm. medarbejder/receptionist
  Kacper Karlewski, IT-supporter 
  Mai Lena Højsteen, controller
  Maria Elena Klüver, administrationsdirektør
  Martin Lægg, HR-konsulent
  Mathias Nielsen, IT-supporter
  Mette Klingenberg, bogholder
  Michael Egemose, kok/kantineleder
  Regitze Skovrup Jensen, IT-assistent
  Tine Herforth, receptionist

 • Ledelsessupport

  Afdelingens arbejdsområder er:

  • Presse
  • Kommunikation
  • Magasinet Advokaten
  • Nyhedsbrev
  • Hjemmeside
  • Internationalt udvalg herunder CCBE og IBA

  Vi er følgende ansatte i Ledelsessupport:

  Hanne Hauerslev, mediechef
  Ida Søholm, head of international relations
  Isabel Fluxá Rosado, kommunikationskonsulent
  Lise Ravnkilde, udviklingschef, advokat
  Marianne Abildtrup, direktionssekretær
  Pernille Slots Lysgaard, erhvervs-ph.d.
  Rasmus Holm Thomsen, presse- og kommunikationschef
  Sabrina Faye Paulmann, direktionssekretær (barsel)
  Tine Østergård, kommunikationskonsulent

 • Tilsyn 1

  Afdelingens arbejdsområder er:

  • Tilsyn
  • Hvidvask
  • Klientkonto
  • Obligatorisk efteruddannelse
  • Inkasso og konkurs
  • Forsikring og garanti
  • Whistleblowerordningen
  • Beskikkelsessager
  • Bødesager
  • Strafferetsudvalget
  • Procesretsudvalget
  • Uddannelsesudvalget

   

  Vi er følgende ansatte i Tilsyn 1:

  Alexander Christian Thorén Basthof, juridisk konsulent
  Caroline Jerver Asmussen, juridisk konsulent
  Christian B. Beck, chefkonsulent, advokat
  Janne Holstein Pehrson, specialkonsulent
  Kari Grøn Skovgaard, chefkonsulent
  Karina Winther, chefkonsulent
  Michelle Khaleque, juridisk konsulent
  Nanna Schaufuss, specialkonsulent
  Pernille Ekman, afdelingschef, advokat
  Rebecca Koch, juridisk konsulent
  Søren Dragsbæk Holm, juridisk konsulent

 • Tilsyn 2

  Afdelingens arbejdsområder er:

  • Tilsyn
  • Advokatuddannelsen
  • GDPR
  • Erstatningsfonden
  • Advokatrådet
  • Regel- og tilsynsudvalget
  • Responsumudvalget
  • Skatteretsudvalget
  • Justitsministeriets kursusudvalg

  Vi er følgende ansatte i Tilsyn 2:

  Annette Løchte, sekretær
  Birgit Thode, sekretær
  Charlotte Bruun Windahl, chefkonsulent
  Gitte Skov, kursuskoordinator
  Henriette Fagerberg Erichsen, sekretær
  Josephine Prichardt Hansen, stud.jur.
  Lena Borchali, stud.jur.
  Lene Kragelund, chefkonsulent
  Lisbeth Lygum Willaume-Jantzen, kursuskoordinator
  Maria Lynggaard Hjorth, chefkonsulent
  Nicolai Pii, fagdirektør
  Nina Gundlach Jørgensen, Kursusansvarlig / International Relations Assistant
  Thomas Groth Teisen, specialkonsulent
  Serkan Özdemir, stud.jur.

 • Advokatnævnets sekretariat

  Advokatnævnets sekretariat fungerer som sekretariat for nævn og i et vist omfang også for de lokale kredse.

  Afdelingens arbejdsopgaver er:

  • Behandling af klagesager
  • Vejledning af klagere og advokater om klagemuligheder mv.
  • Forberedelse og afvikling af Advokatnævnsmøder
  • Årsberetning
  • Offentliggørelse af praksis

  Vi er følgende ansatte i Advokatnævnets sekretariat:

  Anette Dahlsgaard Hejle, chefkonsulent
  Anja Lykke, sekretær
  Anna Ta, stud.jur.
  Benedine Brandt-Madsen, stud.jur.
  Christian Brandt Larsen, juridisk konsulent
  Christine Hulthin Efland, specialkonsulent
  Elisabeth Petersen, elev
  Frederik Holst Kronborg, juridisk konsulent
  Henriette Leighton Rennison, chefkonsulent
  Jennifer Mathiasen, stud.jur.
  Joan Elsbjerg, sekretær
  Katrine Winkel Røsling, specialkonsulent
  Kirstine Mejer-Warnich, specialkonsulent
  Mette Green van de Ven, direktør for Advokatnævnets sekretariat
  Nanna Frostholm, sekretær
  Nina Hjelm Ellinghaus, specialkonsulent
  Pinar Mor, sekretær
  Tanja Sekara, stud.jur.
  Vibeke Ø. Tarpgaard, souschef