Spring hovednavigationen over

Sekretariatet

Advokatsamfundets sekretariat består af syv afdelinger: Administration, HR, Ledelsessupport, Tilsyn & Hvidvask, Efteruddannelse & Klientkonto, Retssikkerhed & Uddannelse og Advokatnævnets sekretariat. Den daglige ledelse varetages af generalsekretær Andrew Hjuler Crichton

Sekretariatets værdier

 • Vi tænker i helheder og tager fælles ansvar
 • Vi er stolte af den opgave, vi løser, og den værdi vi skaber
 • Vi møder hinanden med tillid og respekt
 • Værdier er vigtige pejlemærker for alle ansatte i sekretariatet.
 • Værdierne er den røde tråd i alt hvad vi gør – både når det gælder fastlæggelse af generelle retningslinjer og når vi træffer konkrete beslutninger

Advokatsamfundets afdelinger

Se alle
 • Administration

  Afdelingens arbejdsområder er:

  • IT-administration- og udvikling
  • Regnskab og budget
  • Piccoliner
  • Bogholderi
  • Kantine
  • Drift og vedligeholdelse af Advokaternes Hus

  Vi er følgende ansatte i administrationsafdelingen:

  Henrik Meyer Rasmussen, økonomi- og administrationschef
  Alfrida Nowak, piccoline
  Lars Feist, IT-ansvarlig
  Magnus Barfod Kristiansen, piccolo
  Mai Lena Højsteen, controller
  Mathias Nielsen, IT-supporter
  Mette Klingenberg, bogholder
  Michael Egemose, kok/kantineleder
  Regitze Skovrup Jensen, IT-supporter

 • HR

  Afdelingens arbejdsområder er:

  • Rekruttering
  • Medarbejdertrivsel
  • Ledelsessupport
  • Kursusafholdelse
  • Fondsadministration
  • Reception
  • Udpegning af advokater til offentlige/private hverv

  Vi er følgende ansatte i HR:

  Julie Sif Severin, HR-chef
  Anne Junge, HR-assistent
  Astrid Borup Nielsen, studentermedhjælper
  Cecilia Steck, administrativ medarbejder
  Kristina Dons, receptionist
  Pernille Slots Lysgaard, erhvervs-ph.d.

 • Ledelsessupport

  Afdelingens arbejdsområder er:

  • Presse
  • Kommunikation
  • Magasinet Advokaten
  • Nyhedsbrev
  • Hjemmeside
  • Biblioteket
  • Internationalt udvalg herunder CCBE og IBA

  Vi er følgende ansatte i Ledelsessupport:

  Rasmus Holm Thomsen, presse- og kommunikationschef
  Camilla Bergsagel Nielsen, kommunikations- og pressekonsulent
  Ditte Nissen Lund, Head of International Relations
  Ea Oline Johanson, international assistent
  Hans Christian Kjær Hvillum, bibliotekar/arkivar
  Isabel Fluxá Rosado, redaktør og kommunikationskonsulent
  Lise Ravnkilde, udviklingschef, advokat
  Marianne Abildtrup, direktionssekretær
  Nya Vecht, kommunikations- og pressekonsulent
  Sabrina Faye Paulmann, rådssekretær
  Stine Brøsted Jensen, analysekonsulent

 • Tilsyn & Hvidvask

  Afdelingens arbejdsopgaver er:

  • Tilsyn
  • Hvidvask
  • Anklager-funktionen
  • Regel- og tilsynsudvalg
  • Strafferetsudvalg
  • Forsikring og garanti

  Vi er følgende ansatte i Tilsyn & Hvidvask:

  Pernille Ekman, tilsynsdirektør, advokat
  Alexandra Bozic, specialkonsulent
  Birgit Thode, sekretær
  Camilla Helbo, specialkonsulent (på barsel)
  Janne Holstein Pehrson, chefkonsulent
  Mads Aagaard, chefkonsulent
  Marcus Ralf Toft, stud.jur
  Mathiaes Globel, juridisk konsulent
  Nanna Schaufuss, chefkonsulent
  Rikke Lundby Rosa, chefkonsulent
  Sarah Lophaven Simonsen, sekretær

 • Efteruddannelse & Klientkonto

  Afdelingens arbejdsopgaver er:

  • Tilsyn
  • Efteruddannelse
  • Forhåndsgodkendelse
  • Inkasso
  • Klientkonto
  • Uddannelsesudvalget

  Vi er følgende ansatte i Efteruddannelse & Klientkonto:

  Lene Kragelund, afdelingschef
  Annette Løchte, sekretær
  Camilla Overlund, chefkonsulent
  Dorthe Johansen, klientkontomedarbejder
  Katarina Birch Hartmann, specialkonsulent
  Lisbeth Lygum Willaume-Jantzen, administrativ koordinator
  Matilde Boje Larsen, specialkonsulent
  Mizgin Secilmis, juridisk konsulent
  Thomas Groth Teisen, specialkonsulent

 • Retssikkerhed & Uddannelse

  Afdelingens arbejdsopgaver er:

  • Advokatuddannelsen
  • EU-advokater
  • Beskikkelse
  • Advokattitlen
  • Juridisk bistand rådet
  • Advokatlovgivning
  • AER
  • Skatteretsudvalget
  • Procesretsudvalget
  • Grundrettighedsudvalget
  • Responsumudvalget
  • Kursusudvalget
  • Erstatningsfond

  Vi er følgende ansatte i Retssikkerhed & Uddannelse:

  Nicolai Pii, fagdirektør
  Charlotte Otken, juridisk konsulent
  Charlotte Bruun Windahl, Fagleder 
  Elisabeth Gro Christensen, chefkonsulent
  Gitte Skov, kursuskoordinator
  Joan Elsbjerg, kursuskoordinator
  Katinka Slaatorn, kursuskoordinator
  Laura Miceli, stud.jur.
  Nina Gundlach Thorstholm, kursusansvarlig, International Relations Associate (på barsel)
  Tim Løvschal, chefkonsulent

 • Advokatnævnets sekretariat

  Advokatnævnets sekretariat fungerer som sekretariat for Advokatnævnet, der er et uafhængigt domstolslignende klagenævn.

  Afdelingens arbejdsopgaver er bl.a.:

  • Behandling af klagesager
  • Vejledning af klagere og advokater om klagemuligheder mv.
  • Forberedelse og afvikling af Advokatnævnsmøder
  • Årsberetning
  • Offentliggørelse af praksis
  • For flere informationer om Advokatnævnet, se advokatnævnet.dk

  Advokatnævnets sekretariat ledes af:

  Mette Green van de Ven, direktør for Advokatnævnets sekretariat
  Vibeke Ø. Tarpgaard, souschef