Spring hovednavigationen over

Sekretariatet

Advokatsamfundets sekretariat består af seks afdelinger: Administration, HR, Ledelsessupport, Tilsyn, Efteruddannelse & Klientkonto, Retssikkerhed & Uddannelse og Advokatnævnets sekretariat. Den daglige ledelse varetages af generalsekretær Andrew Hjuler Crichton

Sekretariatets værdier

 • Vi tænker i helheder og tager fælles ansvar
 • Vi er stolte af den opgave, vi løser, og den værdi vi skaber
 • Vi møder hinanden med tillid og respekt
 • Værdier er vigtige pejlemærker for alle ansatte i sekretariatet.
 • Værdierne er den røde tråd i alt hvad vi gør – både når det gælder fastlæggelse af generelle retningslinjer og når vi træffer konkrete beslutninger

Advokatsamfundets afdelinger

Se alle
 • Administration

  Afdelingens arbejdsområder er:

  • IT-administration- og udvikling
  • Regnskab og budget
  • Piccoliner
  • Bogholderi
  • Kantine
  • Drift og vedligeholdelse af Advokaternes Hus

  Vi er følgende ansatte i administrationsafdelingen:

  Henrik Meyer Rasmussen, økonomi- og administrationschef
  Alfrida Nowak, piccoline
  Casper Ryttergaard Vindum, IT-supporter
  Johnny Høj, controller
  Michelle Spetzler Andersen, controller
  Lars Feist, IT-ansvarlig
  Mathias Nielsen, IT-supporter (på barsel)
  Mette Klingenberg, bogholder
  Michael Egemose, kok/kantineleder
  Rosalina Hjerrild Poder, piccoline

 • HR

  Afdelingens arbejdsområder er:

  • Rekruttering
  • Medarbejdertrivsel
  • Ledelsessupport
  • Kursusafholdelse
  • Fondsadministration
  • Reception

  Vi er følgende ansatte i HR:

  Julie Sif Severin, HR-chef
  Anne Junge, HR-assistent
  Astrid Borup Nielsen, studentermedhjælper
  Cecilia Steck, administrativ medarbejder
  Kristina Dons, receptionist
  Pernille Slots Lysgaard, erhvervs-ph.d.

 • Ledelsessupport

  Afdelingens arbejdsområder er:

  • Presse
  • Kommunikation
  • Magasinet Advokaten
  • Nyhedsbrev
  • Hjemmeside
  • Biblioteket
  • Internationalt udvalg herunder CCBE og IBA

  Vi er følgende ansatte i Ledelsessupport:

  Rasmus Holm Thomsen, presse- og kommunikationschef
  Camilla Bergsagel Nielsen, kommunikations- og pressekonsulent
  Ditte Nissen Lund, Head of International Relations
  Ea Oline Johanson, international assistent
  Hans Christian Kjær Hvillum, bibliotekar/arkivar
  Isabel Fluxá Rosado, redaktør og kommunikationskonsulent
  Lise Ravnkilde, udviklingschef, advokat
  Marianne Abildtrup, direktionssekretær
  Nya Vecht, kommunikations- og pressekonsulent
  Sabrina Faye Paulmann, rådssekretær
  Stine Brøsted Jensen, analysekonsulent

 • Tilsyn

  Afdelingens arbejdsopgaver er:

  • Tilsyn
  • Hvidvask
  • Klientkonto
  • Forsikring og garanti
  • Obligatorisk efteruddannelse
  • Forhåndsgodkendelser
  • Inkasso
  • Advokattitlen
  • Strafferetsudvalget
  • Regel- og tilsynsudvalget
  • Uddannelsesudvalget

  Vi er følgende ansatte i Tilsyn:

  Pernille Ekman, tilsynsdirektør
  Rikke Lundby Rosa, souschef
  Alexandra Bozic, chefkonsulent
  Anne Birgitte Jørgensen, chefkonsulent
  Annette Løchte, sekretær
  Birgit Thode, sekretær
  Camilla Helbo, specialkonsulent
  Camilla Overlund, chefkonsulent
  Dorthe Johansen, klientkontomedarbejder
  Janne Holstein Pehrson, chefkonsulent
  Julie Randrup, specialkonsulent
  Katarina Birch Hartmann, specialkonsulent
  Lisbeth Lygum Willaume-Jantzen, administrativ koordinator
  Mads Aagaard, chefkonsulent
  Marcus Ralf Toft, stud.jur
  Mathiaes Globel, juridisk konsulent
  Matilde Boje Larsen, specialkonsulent
  Nanna Schaufuss, chefkonsulent (på barsel)
  Sarah Lophaven Simonsen, sekretær
  Thomas Groth Teisen, chefkonsulent

 • Retssikkerhed & Uddannelse

  Afdelingens arbejdsopgaver er:

  • Advokatuddannelsen
  • EU-advokater
  • Beskikkelse
  • Juridisk bistand rådet
  • Advokatlovgivning
  • AER
  • Skatteretsudvalget
  • Procesretsudvalget
  • Grundrettighedsudvalget
  • Responsumudvalget
  • Kursusudvalget
  • Erstatningsfond
  • Udpegning af advokater til offentlige/private hverv

  Vi er følgende ansatte i Retssikkerhed & Uddannelse:

  Nicolai Pii, fagdirektør
  Charlotte Otken, specialkonsulent
  Charlotte Bruun Windahl, Fagleder 
  Elisabeth Gro Christensen, chefkonsulent
  Gitte Skov, kursuskoordinator
  Joan Elsbjerg, kursuskoordinator
  Katinka Slaatorn, kursuskoordinator
  Laura Miceli, stud.jur.
  Nina Gundlach Thorstholm, kursusansvarlig, International Relations Associate (på barsel)
  Tim Løvschal, chefkonsulent

 • Advokatnævnets sekretariat

  Advokatnævnets sekretariat fungerer som sekretariat for Advokatnævnet, der er et uafhængigt domstolslignende klagenævn.

  Afdelingens arbejdsopgaver er bl.a.:

  • Behandling af klagesager
  • Vejledning af klagere og advokater om klagemuligheder mv.
  • Forberedelse og afvikling af Advokatnævnsmøder
  • Årsberetning
  • Offentliggørelse af praksis
  • For flere informationer om Advokatnævnet, se advokatnævnet.dk

  Advokatnævnets sekretariat ledes af:

  Mette Green van de Ven, direktør for Advokatnævnets sekretariat
  Vibeke Ø. Tarpgaard, souschef