Spring hovednavigationen over

Advokatsamfundet har til opgave at have alle aktive advokater og advokatvirksomheder registreret med korrekte kontaktinformationer. Ændrer dette sig, skal du meddele det til sekretariatet.

Som advokat har du pligt til at holde Advokatsamfundet informeret om din aktuelle arbejdsadresse og mailadresse – eller privatadresse, hvis du i en periode ikke har en arbejdsadresse.

Informationen gives pr. brev eller mail til postkasse@advokatsamfundet.dk og bør omfatte:

  • CVR-nummer og P-nummer for arbejdsstedet
  • postadresse
  • mailadresse
  • telefonnummer
  • dato for flytning
  • evt. mobiltelefonnummer (vil fremgå på Advokatnøglen.dk)
  • evt. nyt forsikringsselskab og policenummer

Advokatnøglen.dk kan du selv kontrollere, hvilke adresseoplysninger Advokatsamfundet har registreret, og dermed også om ændringen er modtaget og registreret.

Pligten til at orientere Advokatsamfundet om adresseændringer fremgår af Advokatsamfundets vedtægt § 76 a, og fristen er på 14 dage.

Du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her.

Deponering

Ønsker du at deponere din advokatbeskikkelse, skal du sende den originale beskikkelse til Civilstyrelsen. Hvis du ønsker at deponere hurtigst muligt, kan du sende en mail til styrelsen og eftersende beskikkelsen med posten. Advokatsamfundet får derefter automatisk besked om deponeringen fra Civilstyrelsen.

Hvis du har deponeret din advokatbeskikkelse, må du ikke kalde dig advokat i forbindelse med forretningsforhold.

Du kan læse mere om deponering af advokatbeskikkelsen på Civilstyrelsens hjemmeside.

Genudlevering

Hvis du ønsker at få genudleveret din deponerede advokatbeskikkelse, skal du også skrive til Civilstyrelsen. Civilstyrelsen indhenter en udtalelse fra Advokatrådet og genudleverer derefter advokatbeskikkelsen. Advokatsamfundet får automatisk besked om genudleveringsdatoen.

Etablering af nyt advokatfirma

Læs mere om opstart af advokatfirma her