Spring hovednavigationen over

Hvert andet år afholder Advokatsamfundet det ordinære advokatmøde. Næste Advokatmødet afholdes efter planen den 12. maj 2023.

Hvert andet år afholder Advokatsamfundet det ordinære advokatmøde - næste gang bliver den 12. maj 2023. Der vil senere blive orienteret om Advokatmødet 2023 på hjemmesiden, i nyhedsbreve og på sociale medier.

Om Advokatmødet

Ifølge Advokatsamfundets vedtægt skal der afholdes ordinært advokatmøde hvert andet år i perioden 15. april til 15. juni. Advokatmødet skal som minimum indeholde generalforsamlingen, hvor bl.a. Advokatrådets formand vælges. Alle advokater har adgang til Advokatmødet.