Spring hovednavigationen over

Advokatmødet afholdes hvert andet år og består af en generalforsamling, et fagligt arrangement samt middag med efterfølgende fest. I 2021 vil der kun blive afholdt generalforsamling.

Hvert andet år afholder Advokatsamfundet det ordinære advokatmøde.

Advokatmødet består traditionelt af en generalforsamling, et fagligt arrangement samt middag med efterfølgende fest.

Generalforsamlingen finder sted den 4. juni 2021 kl. 10.00 i Chr. Hansen Auditoriet på Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, København K.

Den øvrige del - de faglige arrangementer samt fest er udskudt på grund af corona. En ny dato vil blive meldt ud, så snart denne er fundet. 

Der vil løbende blive orienteret om Advokatmødet 2021 på hjemmesiden, i nyhedsbreve og på sociale medier.

Om Advokatmødet

Ifølge Advokatsamfundets vedtægt skal der afholdes ordinært advokatmøde hvert andet år i perioden 15. april til 15. juni. Advokatmødet skal som minimum indeholde generalforsamlingen, hvor bl.a. Advokatrådets formand vælges. Alle advokater har adgang til Advokatmødet.