Spring hovednavigationen over

Hvad koster det at benytte domstolene, og hvordan kan du som advokat kræve dig betalt for din indsats?

Du kan finde rettens vejledende salærtakster samt øvrige takster til eksempelvis befordring her:

Salærer og takster