Spring hovednavigationen over

Når en advokat er ansvarlig for en klients tab, og hverken advokatens garanti og ansvarsforsikring dækker, så er der en mulighed for at søge erstatning fra Erstatningsfonden.

Fondens dækning

Erstatningsfonden yder hel eller delvis erstatning i sager, hvor tab ikke dækkes af den ansvarsforsikring eller garantiordning, som advokaten har pligt til at tegne.

Fonden har mulighed for at dække tab, der skyldes, at en advokat uberettiget har hævet klienters penge fra klientkontoen -  også kaldet underslæb. Desuden kan Erstatningsfonden dække en klients tab som følge af advokatens eller advokatens personales fejl.

Erstatningsfonden yder erstatning ”efter et frit skøn”. Dvs. du har ikke noget retskrav på, at fonden betaler erstatning.

Fonden udbetaler normalt ikke erstatning i situationer hvor ansøger er i familie med eller har andre særlige relationer til advokaten

Hvordan søger jeg om erstatning fra Erstatningsfonden?

Ansøgning kan ske på et særligt skadesanmeldelsesskema. Skemaet kan downloades via nedenstående links:

Skadesanmeldelsesblanket som følge af tab lidt ved advokatens fejl mv.

Skadesanmeldelsesblanket som følge af tab lidt ved advokatens misbrug af betroede midler

Alternativt kan du hente skemaet i Advokatsamfundets sekretariat.

Ansøgningen om erstatning skal indgives senest seks måneder efter, at du er eller burde være blevet klar over, at du har lidt et tab.