Spring hovednavigationen over

Hvornår skal du bruge en advokat?

En advokat kan hjælpe dig, hvis du skal i en retssag, men også i andre situationer hvor du har brug for juridisk hjælp og rådgivning. Uanset hvilken opgave en advokat hjælper dig med, så skal advokaten leve op til en række krav, der er med til at beskytte dig som klient.

Advokater udfører juridisk rådgivning og hjælper borgere og virksomheder med en lang række forskellige opgaver lige fra sager i retten, voldgiftssager, rådgivning om bolighandler, virksomhedsoverdragelser, generationsskifter,  skilsmisser, skøder og meget andet. Har du en tvist eller har du behov for hjælp med en juridisk problemstilling vil advokater derfor i langt de fleste situationer kunne bistå dig.

Uanset hvilken type opgave du hyrer en advokat til at løse, så er der en lang række pligter og krav, som advokaten skal overholde og leve op til. Reglerne er med til at fastlægge, hvordan advokater må virke, og de beskytter dig som klient, og giver en sikkerhed for, at advokaten i forbindelse med sin opgavevaretagelse arbejder loyalt for dig.

Andre typer af juridiske rådgivere skal  ikke leve op til de samme krav som advokater

Nogle af de vigtigste krav, advokater skal leve op til, er:

  • Uafhængighed: Når du er klient hos en advokat, må advokaten ikke have andre uvedkommende interesser eller have andre klienter, der vil bringe advokaten i en interessekonflikt. Det betyder, at advokaten altid loyalt kan hjælpe og rådgive dig.

  • Tavshedspligt: Når du er klient hos en advokat, så har advokaten tavshedspligt under og efter jeres klientforhold omkring alle de oplysninger, du har givet advokaten.

  • God skik: Advokaten skal altid i alt hvad advokaten foretager sig leve op til bindende regler om god advokatskik. Læs mere om her

  • Erstatningsansvar: Hvis du som klient modtager fejlagtig rådgivning eller hvis en advokat uretmæssigt har brugt midler du har betroet advokaten, så har du forskellige muligheder for at få erstatning. Advokater skal altid have en ansvarsforsikring, som dækker tab som følge af professionelle fejl, og en garantiordning. Læs mere her

  • Tilsyn og klagemulighed: Advokatsamfundet fører tilsyn med, at advokater lever op til deres pligter og ansvar, og kan indklage dem for Advokatnævnet, såfremt de overtræder bestemmelser om god skik. Som klient har du også selv mulighed for at klage over din advokat – både hvis du mener din advokat forlanger et for højt salær (salærklage), og hvis du mener en advokat ikke har overholdt sine pligter (adfærdsklage)Læs mere her