Spring hovednavigationen over

Advokat-undersøgelser

Advokatrådets formand, Martin Lavesen
Advokatrådets arbejdsgruppe

Hvad er en advokatundersøgelse?

Advokatundersøgelser anvendes ofte i sager af hastende karakter med stor betydning for de involverede parter. Advokaten får i de fleste tilfælde til opgave at klarlægge, hvad der egentlig er sket, og at give en juridisk vurdering af, hvilke konsekvenser hændelsesforløbet kan have. Men der kan være stor forskel på advokatundersøgelser fra den ene sag til den anden.

Med det arbejde, Advokatrådet har iværksat i 2022, er det ambitionen at præcisere og kommunikere, hvad en advokatundersøgelse egentlig er. Og at udgive nogle anbefalinger om best practice ved udarbejdelse af advokatundersøgelser.

Advokatrådets formand, Martin Lavesen, er formand for arbejdsgruppen.

Artikel

Klarere rammer for advokatundersøgelser

Hvad er en advokatundersøgelse? Det spørgsmål har været diskuteret igennem den seneste tid, hvor undersøgelserne blandt andet er blevet sammenlignet med en strafferetlig proces. Men den beskrivelse ligger meget langt fra virkeligheden, mener formand for Advokatrådets nye arbejdsgruppe, der skal sætte nye og klare rammer for undersøgelserne.