Spring hovednavigationen over

De virksomhedsansatte advokater udgør en væsentlig del af Advokatsamfundets medlemmer. Virksomhedsansatte advokater arbejder til tider under andre betingelser end eksterne, praktiserende advokater gør.

Formål

Udvalget om virksomhedsansatte advokaters vilkår har til formål at behandle og afklare forskellige emner, som har en særlig interesse og betydning for virksomhedsansatte advokater, og dermed være med til at klarlægge de overordnede rammer for de virksomhedsansatte advokaters arbejde. Udvalget vil løbende behandle forskellige emner, og arbejdet kan for eksempel resulterer i vejledninger eller politiske initiativer.

Medlemmer:

Bolette Wildt, Advokatrådet (formand)
Kristine Aachmann Bethe, Novo Nordisk A/S
Andrew Hjuler Crichton, generalsekretær Advokatsamfundet
Nis Marinus Dommergaard, Vestas Wind System A/S
Laurits Anton Jørgensen, STARK Group A/S
Martin Lavesen, Advokatrådet
Birgitte Sølvkær Olesen, Advokatrådet
Ole Spiermann, Advokatrådet

Sekretariat:

Fagdirektør Nicolai Pii, Advokatsamfundet