Spring hovednavigationen over

Udvalg under Advokatrådet

Advokatrådet har nedsat en række faste udvalg, der arbejder med de retsområder, som rådet beskæftiger sig med.

Der er nedsat en række forskellige udvalg under Advokatrådet. 

Overordnet arbejder udvalgene med et retsområde, eksempelvis strafferet, eller tager sig af eksempelvis efteruddannelse. Udvalgene afgiver høringssvar på deres område, følger den politiske udvikling og tager nye advokatpolitiske eller retssikkerhedsmæssige tiltag inden for deres område. Udvalgene arrangerer også konferencer og udarbejder artikler, vejledninger osv.

Udvalgsstrukturen bestemmes af Advokatrådets formand, som også afgør, hvem der skal være formand for udvalgene.

Medlemmerne af Advokatrådets udvalg er hovedsageligt advokater, men i enkelte udvalg har nogle af medlemmerne en anden profession. Dette har man valgt, når man har fundet det vigtigt at trække på folk med en anden baggrund, erfaring og ekspertise.

Man får ikke løn for at sidde i Advokatrådet eller udvalgene. Alt arbejde, der udføres i Advokatrådet og i udvalgene, sker på frivillig basis.

Rekruttering til udvalgene sker indimellem ved opslag til alle landets advokater. Man er altid velkommen til at henvende sig til Advokatsamfundet, hvis man vil spørge til ledige pladser, eller hvis man har forslag til emner, som udvalgene bør tage op.

Internationalt udvalg

Procesretsudvalget

Regel- og tilsynsudvalget

Responsumudvalget

Skatteudvalget

Strafferetsudvalget

Uddannelsesudvalget

Grundrettighedsudvalget

Strukturudvalget

Udvalget for virksomhedsansattte advokaters vilkår

Man er altid velkommen til at henvende sig til Advokatsamfundet, hvis man vil spørge til ledige pladser, eller hvis man har forslag til emner, som udvalgene bør tage op.