Spring hovednavigationen over

Når en advokat etablerer et opdrag med en forbrugerklient, følger det af Advokatnævnets og domstolenes praksis, at advokaten skal sende en skriftlig opdrags- og prisoplysning til klienten.

Opdrags- og prisoplysningen kaldes også ordrebekræftelse eller aftalebrev. Opdrags- og prisoplysningen skal sendes direkte til klienten. I opdrags- og prisoplysningen skal advokaten på en klar og entydig måde redegøre for de vigtigste elementer af den påregnede bistand, samt oplyse om salæret og de omkostninger, som advokatens tjenesteydelse genererer.

I forhold til erhvervsklienter skal advokaten beskrive de vigtigste elementer af den påregnede bistand, medmindre dette allerede fremgår af sammenhængen. Hvis klienten beder om en prisoplysning, skal advokaten give prisoplysningen. I forhold til erhvervsklienter stilles der ikke krav om, at oplysningerne meddeles skriftligt. 

De advokatetiske regler kapitel 7 og 8 sammenfatter Advokatnævnets og domstolenes praksis vedrørende opdrags- og prisoplysning til henholdsvis erhvervsklienter og forbrugerklienter.

I Advokaten 2/2023, kan du læse nærmere om kravene til en opdrags- og prisoplysning i de situationer, hvor klienten er forbruger.