Spring hovednavigationen over

Tilsyn

Advokatsamfundet fører tilsyn med advokater, så borgere og virksomheder kan være trygge som klient hos en advokat. Tilsynet er med til at sikre, at advokater har styr på alt fra klientkonto til procedurer, der skal forhindre hvidvask. Advokatsamfundet er som tilsynsmyndighed uafhængig af staten og politiske interesser.

Trappeopgang i Advokaternes Hus
Tilsyn

Et stærkere og mere effektivt tilsyn

Advokatrådets nye, risikobaserede tilsyn er trådt i kraft. Det betyder, at tilsynet ikke alene er fordoblet men nu i også højere grad får fokus der, hvor det statistisk set giver bedst mening.

Computer
Tilsyn

Digitalt tilsyn under corona

Advokatsamfundet har under corona-krisen i vidt omfang erstattet de udkørende tilsyn med skriftlige tilsyn og online-tilsyn. Erfaringerne er gode.

Hvidvask

Advokatsamfundet indfører styrket hvidvasktilsyn

Advokatsamfundet har fra november 2020 sat gang i et nyt hvidvaskspecifikt tilsyn. Hvidvasktilsynet bliver et særligt tilsyn, der gennemføres ud over de ordinære tilsyn blandt advokater, og har til formål at styrke indsatsen for, at advokater efterlever reglerne om hvidvask.

Tilsynet sikrer tilliden til alle advokater

Advokatsamfundet fører tilsyn med alle landets advokater, så der er tillid til, at advokater overholder de regler og krav, som gælder for advokaters arbejde. Da enhver advokat har tavshedspligt om klienters oplysninger og klienter ikke skal frygte, at deres oplysninger videregives, forestås tilsynet af Advokatsamfundet, der virker som et uafhængigt tilsyn.

Advokatsamfundets opgaver