Spring hovednavigationen over

Spørgsmål og svar

Find svar på de oftest stillede spørgsmål om advokatuddannelsen, retssagsprøven og den skriftlige advokateksamen.

Advokatuddannelsens kurser

Se alle
 • Hvornår åbnes for tilmelding til advokatuddannelsen?

  Vi åbner sædvanligvis for tilmelding til advokatuddannelsen i juni og december måned. Vi kan desværre ikke oplyse en bestemt dato i henholdsvis juni og december, men opfordrer interesserede til løbende at holde øje på vores hjemmeside.

  I juni måned åbner vi for tilmelding til linjer med start i foråret det følgende år.

  I december måned åbner vi for tilmelding til linjer med start i efteråret det følgende år.

 • Hvilke krav er der for at tilmelde sig advokatuddannelsen?

  Du skal være uddannet dansk bachelor og kandidat i jura. Du kan først tilmelde dig kurserne, når du er cand.jur. eller har modtaget forhåndsgodkendelse af specialet.

 • Kan man tilmelde sig uden at være autoriseret advokatfuldmægtig?

  Ja, så længe du selv eller din arbejdsgiver vil betale for kursusforløbet. Du kan godt deltage på uddannelsen, hvis du f.eks. er ansat i det offentlige, eller hvis du er uden arbejde. 

 • Kan man deltage i kurserne, mens man er på barsel?

  Ja, det kan du godt. Men du skal være opmærksom på reglerne om dagpengerefusion, da du ikke må udføre arbejde eller gå på arbejdsrelaterede kurser, hvis arbejdsgiver modtager dagpengerefusion.

 • Må jeg møde op på et andet kursus end det, jeg er tilmeldt?

  Nej desværre. Hvis du på grund af sygdom eller andet er forhindret i at deltage i det kursus, du er tilmeldt og har betalt for, kan du framelde dig kurset og tilmelde dig et tilsvarende kursus på en anden kursuslinje, hvis der er plads.

  De almindelige afmeldingsbetingelser gælder også, når du skifter kursus. Det betyder, at du skal betale sædvanligt afmeldingsgebyr for det kursus, du skifter fra. Afmeldingsgebyrets størrelse afhænger af, hvor tæt på kurset du sender din anmodning om afmelding/skift af kursus.

  Læs nærmere om mulighederne for at skifte kursus på advokatuddannelsen her.

  Der bliver løbende lavet stikprøvekontrol af, at alle deltagere i undervisningen også er tilmeldt kurset.

 • Kan man tilmelde sig uddannelsen som cand.merc.jur.?

  Nej, det følger af bekendtgørelsen for advokatuddannelsen, at deltagerne skal have uddannelsen som cand.jur.

 • Kan man tilmelde sig uddannelsen, hvis man er uddannet jurist i et andet EU-land?

  Du kan først starte på uddannelsen, når du opfylder betingelserne for at arbejde som advokatfuldmægtig i Danmark. Det betyder, at du skal ansøge Justitsministeriet om at kunne starte som advokatfuldmægtig. Der foretages en bedømmelse af den udenlandske kandidatgrad, og hvis uddannelsen kan anerkendes, fastsættes der en prøvetid, hvor du skal arbejde på et advokatkontor. Først når prøvetiden er gennemført, kan du autoriseres som advokatfuldmægtig og starte på uddannelsen.

 • Hvor ofte opdateres kursusmaterialet?

  Kursusmaterialet opdateres hvert halve år, sommer og årsskifte. Vi oplyser ikke, hvilke ændringer der eventuelt er foretaget.

 • Hvordan forholder jeg mig, hvis jeg får nyt arbejde?

  Hvis du får nyt arbejde, skal vi bruge navn og adresse på din nye arbejdsgiver, din nye e-mailadresse samt oplysninger om, hvortil vi kan sende faktura for kurser m.v. Vi skal også vide, pr. hvilken dato du får nyt job. Oplysninger kan sendes til postkasse@advokatsamfundet.dk (sikker e-mail).

  Oplysninger om ny principal får vi normalt direkte besked om fra byretten.

 

 

Retssagsprøven

Se alle

 

 

Den skriftlige eksamen

Se alle