Spring hovednavigationen over

Advokatsamfundets undervisningstilbud til gymnasier

”Ret og rimelighed” er navnet på det undervisningsmateriale Advokatsamfundet har udarbejdet om retssystemet til Samfundsfag i gymnasiet. Gymnasier kan få dækket udgifter til materialet, og som en del af undervisningen få besøg af en advokat.

Advokatsamfundet kan med støtte fra Dreyers Fond tilbyde at refundere skolens udgift til licens for iBogen.

Advokatsamfundet har i samarbejde med Forlaget SYSTIME udgivet et undervisningsmateriale om retssystemet.

Materialet er målrettet til gymnasieskolernes undervisning i Samfundsfag på C-niveau, og giver eleverne et indblik i retssystemet og vores retssamfund.

Materialet består af iBogen "Ret og Rimelighed - retssystem, retfærdighed og kriminalitet".
Det er en internetbaseret bog, en iBog(R), som indeholder tekst, videointerviews og en række øvelser og opgaver, som gør det muligt for eleverne at arbejde aktivt med stoffet.

Undervisningstilbuddet udspringer af Advokatrådets Retssikkerhedsprogram fra 2009 og er blevet til med støtte fra Dreyers Fond.

Refusion af udgifter

Bogen kan findes online hos Systime.

Advokatsamfundet kan med støtte fra Dreyers Fond tilbyde at refundere skolens udgift til licens for iBogen.

For at få udgiften refunderet skal følgende sendes til Advokatsamfundet pr. brev eller som e-mail:
• Skolens navn og adresse
• Skolens bankoplysninger, dvs. registrerings- og kontonummer til udbetaling af refusion
• Klassens og lærerens navn
• Kopi af faktura fra SYSTIME

Oplysningerne sendes til Advokatsamfundet på mail: bogholderi@advokatsamfundet.dk

Få besøg af en advokat

De klasser, der arbejder med Ret og Rimelighed, kan som en del af undervisningen få besøg af en advokat som gæstelærer. Se nærmere under øvelsesopgaver til kapitlet "Advokatens rolle".

Domstolene tilbyder også undervisning i retssystemet

Næsten alle landets byretter tilbyder et undervisningsforløb til gymnasieklasser om retssystemet og behandlingen af straffesager.

Kend din ret fra Danmarks Domstole