Spring hovednavigationen over

Samarbejde med myndigheder

Advokatrådets indhentelse og modtagelse af oplysninger fra offentlige myndigheder.

Det følger af retsplejelovens § 143 a, at Advokatrådet i forbindelse med udøvelse af sit tilsyn kan indhente og modtage oplysninger om specifikke advokater fra en række forskellige myndigheder, herunder domstolene, politi- og anklagemyndigheden og SKAT.

På visse områder kan der ligefrem bestå en egentlig lovpligt for myndighederne til at videregive oplysninger til Advokatrådet. Dette gælder eksempelvis for anklagemyndigheden, når der rejses tiltale mod en advokat med påstand om hel eller delvis frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed, og for domstolene, når der indgives konkurs- eller fogedretsbegæring mod en advokat. Dette følger af retsplejelovens § 143 a, stk. 3.

De oplysninger, som Advokatrådet modtager fra offentlige myndigheder, indgår i det lovpligtige tilsyn med advokater og kan således – efter en konkret vurdering – indgå i behandlingen og vurderingen af disciplinærsager, herunder sager der rejses mod advokater for Advokatnævnet, jf. også retsplejelovens § 147 b, stk. 1.

Alle oplysninger, som Advokatrådet modtager og behandler, som led i tilsynet, er underlagt tavshedspligt jf. retsplejelovens § 143 b.