Spring hovednavigationen over

Voldgift er en alternativ måde at løse din konflikt i stedet for en retssag. Voldgiftsretten afgør sagen ved en kendelse, som efterfølgende kan tvangsfuldbyrdes af domstolene.

Det er ikke altid, at parterne i en konflikt ønsker at få den løst af retssystemet. Der findes flere alternative former for konfliktløsning, som foregår i privat regi, herunder voldgift

En række sager i erhvervslivet løses ved voldgift. Det sker først og fremmest, fordi virksomhederne ikke ønsker at gøre deres stridigheder offentlig kendte, som det normalt vil ske ved en retssag. Og så er det ofte også udtryk for et ønske om i højere grad selv at have indflydelse på processen.

Man kan kalde voldgift for en slags privat retssag. Der kan enten være tale om at nedsætte en voldgiftsret gennem Voldgiftsinstituttet, eller parterne kan etablere en voldgift på et selvstændigt grundlag.