Spring hovednavigationen over

Du skal anmelde en retssag til Advokatsamfundet via formularen nedenfor, hvis sagen skal anvendes som retssagsprøve.

Når retten har godkendt din retssag som retssagsprøve, skal du anmelde den til Advokatsamfundet på formularen nedenfor, så Advokatsamfundet kan udpege en censor. Alle sager skal anmeldes, og anmeldelsen skal ske tidligst muligt og senest fire uger inden hovedforhandlingen. Gebyret for retssagsprøven er 5.000 kr., som opkræves af din arbejdsgiver efter prøvens gennemførelse.

Du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her.

Dispensation fra anmeldelsesfristen

Advokatsamfundet kan dispensere fra fristen på fire uger i sager, der ikke kræver udpegning af en censor, eller hvis det er praktisk muligt at udpege en censor inden for den kortere frist. Der skal ikke medvirke en censor, hvis der er tre juridiske dommere i sagen.

Ændringer

Hvis hovedforhandlingen aflyses f.eks. på grund af forlig i sagen, skal både Advokatsamfundet og censor have besked. Hvis aflysningen sker i god tid, så censor ikke er taget af sted til retten, vil din arbejdsgiver ikke blive opkrævet gebyr for prøven.

Bekræftelse

Advokatsamfundet bekræfter snarest muligt, at anmeldelsen er modtaget.

OBS! Du kan først anmelde retssagsprøven til Advokatsamfundet, når sagen er godkendt af retten.

Om dig
(jf. sygesikringsbevis)
(hvis kendt)
Om retssagen
Hvis hovedforhandlingen varer mere end én dag, skal du oplyse dato og tidsrum for de øvrige dage under Bemærkninger.
(klokkeslæt)
(klokkeslæt)
(navn og firma)
(juridiske)
Eventuelle bemærkninger