Spring hovednavigationen over

Eksamensemner 2. november 2022

Emnerne til advokateksamen den 2. november 2022 kl. 15-18.

De udtrukne emner er:

KursusUdtrukne delemner
1 Retssagens forberedelseProcesskrifter, bevis, advokatens rolle, § 353-mødet, præklusion og udeblivelse, Syn og skøn, Kumulation, småsagsproces, værneting, kære og anke
4 God Advokatskik IAlle emner
7 Klientkonto, Hvidvask, ForhandlingHvidvask

Link til læreplaner for de emner, der er udtaget til eksamen: 

Læreplan Retssagens forberedelse

Læreplan God Advokatskik I

Læreplan Hvidvask