Spring hovednavigationen over

Mægling og konfliktløsning

Det er ikke altid, at parterne i en konflikt ønsker at få den løst i retssystemet. Der findes flere alternativer til en retssag. Det kan blandt andet være retsmægling, mediation eller voldgift.

Mediation

Mediation er en alternativ måde at løse en konflikt på. Under en mediation skal parterne tale sammen, så de kan finde en aftalebaseret løsning.

Læs mere om mediation

Voldgift

Voldgift er et andet alternativ til en civil sag ved domstolene. Voldgiftsretten afgør sagen ved en kendelse, som efterfølgende kan tvangsfuldbyrdes af domstolene.

Læs mere om voldgift