Spring hovednavigationen over

Få din efteruddannelse godkendt på forhånd med Advokatrådets frivillige godkendelsesordning. Ordningen kan benyttes af kursusudbydere og advokater/advokatfuldmægtige.

Advokatrådet har indført en ordning, der gør det muligt at få forhåndsgodkendt et kursus. Med en forhåndsgodkendelse er der taget stilling til, om kurset efter Advokatsamfundets opfattelse opfylder betingelserne i bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse. Når et kursus er forhåndsgodkendt, kan det uden videre medregnes som obligatorisk efteruddannelse i forbindelse med et tilsyn.

Ordningen kan benyttes af kursusudbydere eller af advokater/advokatfuldmægtige:

  • Kursusudbyder: Kurset godkendes som generelt relevant for advokater. Kursusudbyder kan informere om godkendelsen i forbindelse med eksempelvis markedsføring. Det skal fremgå af kursusbeviset, at kurset er forhåndsgodkendt.
  • Advokat/advokatfuldmægtig: Kurset godkendes som konkret relevant for den enkelte advokat/advokatfuldmægtig. Godkendelsen skal opbevares sammen med kursusbeviset.

Ordningen er brugerfinansieret og er derfor forbundet med gebyr på 600 kr. ekskl. moms. Det vil sige 750 kr. inkl. moms.

Der kan søges om godkendelse via formularerne her på siden.

Klik her for at ansøge som kursusudbyder

Klik her for at ansøge som advokat/fuldmægtig