Spring hovednavigationen over
Tilbage

Opslag: Advokatmedlemmer til følgegruppe om advokatundersøgelser

Advokatrådet har ved kommissorium af 3. november 2021 nedsat en arbejdsgruppe om advokatundersøgelser, og søger advokater til følgegruppe.

Advokatrådet har ved kommissorium af 3. november 2021 nedsat en arbejdsgruppe om advokatundersøgelser.

Arbejdsgruppen har bl.a. til opgave at lave en vejledning til advokater for udarbejdelse af advokatundersøgelser. Vejledningen skal bl.a. beskrive de advokatetiske rammer for sådanne undersøgelser samt lave anbefalinger om best practice på området.

Det følger af kommissoriet, at arbejdsgruppen skal nedsætte en følgegruppe bestående af advokater og andre med særlig indsigt i advokatundersøgelser, som kan inddrages i arbejdet efter behov i kvalificeringen af de endelige anbefalinger.

Der søges hermed om et antal advokatmedlemmer til følgegruppen. Frist 24.11.

Læs opslaget her