Spring hovednavigationen over
Tilbage

Arbejdsgruppe går i gang med at se på nye rammer for advokatundersøgelser

Advokatrådet nedsætter nu den arbejdsgruppe, der skal udarbejde nye retningslinjer og en ny vejledning til, hvordan advokatundersøgelser bedst gennemføres. Arbejdet skal gøres færdigt inden foråret 2022.

Advokatundersøgelser har de seneste måneder været genstand for kritik og stor debat i medierne og i befolkningen, navnlig i en række krænkelsessager. Det er en del af baggrunden for, at Advokatrådet nedsætter en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en ny vejledning om advokatundersøgelser og komme med bud på, hvordan kendskabet til advokatundersøgelser højnes i offentligheden.

Formanden for arbejdsgruppen, Advokatrådets formand, Martin Lavesen, ser frem til at komme i gang med arbejdet, som spiller ind i en vigtig samfundsdebat.

”Der er rigtig mange holdninger til advokatundersøgelser, og vi har også i debatten hørt fra dem, der mener, advokatundersøgelser er et uegnet værktøj i metoo-sagerne. Men metoo og opgøret med krænkende adfærd er en vigtig dagsorden, som vi gerne vil være med til at bidrage positivt til i advokatstanden. Advokatundersøgelser kan være en rigtig fornuftig og virkningsfuld fremgangsmåde ude i virksomheder og organisationer for de ledelser, som pludselig står med en sag, som de skal håndtere.
Men vi anerkender, at metoo er en ny virkelighed, som vi skal forholde os til, og derfor er det nødvendigt og rigtigt, at vi også nøje overvejer rammerne for advokatundersøgelser,” siger Martin Lavesen.

Gruppen skal i sit arbejde særligt fokusere på tre opgaver, som er beskrevet i kommissoriet for arbejdsgruppen:

  • Definition af advokatundersøgelser og en beskrivelse af disse undersøgelsers karakteristika.
  • En gennemgang af de eksisterende advokatetiske rammer for udarbejdelse af advokatundersøgelser, herunder i relation til dem, som på den ene eller anden måde er involveret i en advokatundersøgelse.
  • Anbefalinger, som – uden nødvendigvis at være omfattet af god advokatskik – har karakter af best practice ved udarbejdelse af advokatundersøgelser, og som kan styrke forventningen til undersøgelsen over for dem, som er involveret heri. Det kunne fx være anbefalinger, der bidrager til at skabe større gennemsigtighed om processen og de medvirkendes rettigheder og pligter i den henseende.

Arbejdsgruppen kommer til at bestå af formandskabet i Advokatrådet samt en række rådsmedlemmer.

  • Advokat Martin Lavesen (formand)
  • Advokat Charlotte Krarup
  • Advokat Karoline Normann
  • Advokat Karen Wung-Sung
  • Advokat Nikolaj Linneballe
  • Advokat Ole Spiermann

Til brug for sit arbejde skal arbejdsgruppen blandt andet afholde en offentlig høring om advokatundersøgelser. Detaljer for høringen vil blive annonceret på Advokatsamfundets hjemmeside, når programmet er endeligt.

Yderligere kommer arbejdsgruppen til at nedsætte en følgegruppe bestående af advokater, hvor der bliver en ansøgningsproces, samt udpegning af andre med særlig indsigt i advokatundersøgelser.

”Jeg håber, at vi med arbejdet kan skabe mere klarhed over, hvad en advokatundersøgelse er, og at vi kan undgå misforståelser om, at advokatundersøgelser er en dom eller en retlig proces. Vi ønsker at advokatundersøgelser skal være et rigtig godt værktøj, som hjælper ansvarlige ledelser i virksomheder og organisationer, og hvor det er tydeligt og gennemsigtigt for alle involverede, hvad de bliver involveret i, så der er tillid til og respekt om advokatundersøgelserne,” siger Martin Lavesen.

Læs kommissoriet for arbejdsgruppen om advokatundersøgelser

Ansøg om at blive en del af følgegruppen (kun for advokater)

 

Pressekontakt:
Kommunikations- og pressechef Rasmus Holm Thomsen: 2679-8350