Spring hovednavigationen over

Advokatrådets tilsyn foregår på skriftligt grundlag, ved videokonference og som fysiske besøg. De skriftlige tilsyn benyttes i forhold til virksomheds- og organisationsansatte advokater.

Som følge af coronapandemien begyndte Advokatrådet i foråret 2020 at gennemføre tilsynsbesøg ved videokonference. Videokonference stiller visse tekniske krav til det advokatkontor, der føres tilsyn med.

Når coronapandemien ikke længere vil være et forhold, der skal tages højde for ved tilsyn, vil tilsynet i forhold til visse advokatvirksomheder blive gennemført som fysiske besøg. Det hvidvaskspecifikke tilsyn gennemføres altid som fysiske besøg.

Da Advokatrådets sekretariat anmoder advokaten om at fremsende dokumentation for gennemført efteruddannelse og dokumenter efter hvidvasklovens §§ 7 og 8 inden tilsynet, vil selve tilsynsbesøget navnlig dreje sig om den tilsynsførendes bemærkninger til førnævnte materiale og udvælgelse af sager, hvor Advokatrådet kontrollerer, at der er givet skriftlig opdrags- og prisoplysning til forbrugerklienter, og at der er gennemført behørigt kundekendskab i sager, hvor advokaten er omfattet af hvidvaskloven.

Du kan endvidere læse om Advokatrådets tilsyn her:

Advokaten 4/2020

Advokaten 5/2014