Spring hovednavigationen over

Advokatrådets tilsyn foregår på skriftligt grundlag, ved videokonference og som fysiske besøg. De skriftlige tilsyn benyttes i forhold til virksomheds- og organisationsansatte advokater.

Ved indkaldelse til et tilsyn, vil Advokatrådets sekretariat anmode advokaten om at fremsende dokumentation, som vil danne grundlag for tilsynet. Tilsynets omfang og den dokumentation, som advokaten eller advokatfirmaet skal indsende, afhænger af om det er et skriftligt tilsyn, eller et besøgs tilsyn, som enten kan foregå ved videokonference eller et fysisk besøg.

Videokonference stiller visse tekniske krav til det advokatkontor eller den advokat, der føres tilsyn med.

Det hvidvaskspecifikke tilsyn gennemføres altid som et fysisk besøg. Du kan læse mere om det hvidvaskspecifikke tilsyn her.

Skriftligt tilsyn

Det skriftlige tilsyn er et mere lempeligt tilsyn, som i udgangspunkt benyttes særligt i forhold til virksomheds- og organisationsansatte advokater.

Forud for tilsynet anmoder Advokatrådets sekretariat advokaten om, at fremsende dokumentation for gennemført obligatorisk efteruddannelse, forsikring og garanti, samt information omkring advokatens arbejdsfunktioner og anvendelsen af advokattitlen.

Besøgstilsyn med den enkelte advokat

Forud for et besøgstilsyn anmoder Advokatrådets sekretariat advokaten om, at fremsende dokumentation for forsikring og garanti, samt en liste over de sager, som advokaten har påtaget sig inden for det seneste år. Listen skal så vidt muligt være opdelt efter sagskategorier.

Under tilsynet vil Advokatrådets sekretariat gennemgå udvalgte sager, for at kontrollere at der gives behørige opdrags- og prisoplysninger til forbrugerklienter, samt hvorvidt advokaten overholder de forpligtelser, som følger af hvidvaskloven.

Såfremt advokaten er forsvarsadvokat, vil en del af tilsynet være fokuseret på dennes pligter herved.

Tilsyn med advokatfirmaer

Forud for et tilsyn med et advokatfirma anmoder Advokatrådets sekretariat advokatfirmaet om, at fremsende dokumenter efter hvidvasklovens §§ 7 og 8, samt dokumentation for overholdelse af de almene oplysningspligter, som samlet i de advokatetiske regler, kapitel 6.

Du kan endvidere læse om Advokatrådets tilsyn her:

Forskellige advokater får forskelligt tilsyn (Advokaten 3/2021)

Nyt styrket hvidvasktilsyn (Advokaten 4/2020)

Tjek på tilsynet (Advokaten 5/2014)