Spring hovednavigationen over

Advokatrådet har i december 2022 nedsat et strukturudvalg, som overordnet har til formål at komme med anbefalinger, der fremadrettet kan sikre den fornødne rekruttering af kvalificerede advokater til Advokatsamfundets organer samt sikre den bedst mulige repræsentation af landets advokater i disse organer.

Advokatrådet har i december 2022 nedsat et strukturudvalg, som
overordnet har til formål at komme med anbefalinger, der fremadrettet kan sikre den fornødne rekruttering af kvalificerede advokater til Advokatsamfundets organer samt sikre den bedst mulige repræsentation af landets advokater i disse organer.

Herudover har strukturudvalget mulighed for komme med andre anbefalinger, som udvalget mener vil styrke Advokatsamfundet i forhold til at opfylde dets formål.
Hvis strukturudvalgets anbefalinger giver anledning til ændringer i gældende ret, herunder i retsplejeloven eller Advokatsamfundets vedtægt, skal udvalget formulere forslag til nye regler.

Se det fulde kommissorium her

Strukturudvalgets medlemmer:

Advokat Charlotte Krarup (formand), næstformand for Advokatrådet
Advokat Martin Lavesen, formand for Advokatrådet
Advokat Birgitte Sølvkær Olesen, medlem af Advokatrådet
Advokat Nikolaj Linneballe, medlem af Advokatrådet
Generalsekretær Andrew Hjuler Crichton, Advokatsamfundet
Advokat Jane Frederikke Land, kredsbestyrelsesformand 2. kreds (udpeget af kredsbestyrelserne)
Advokat Kristian Storgaard, næstformand i kredsbestyrelsen 6. kreds (udpeget af kredsbestyrelserne)
Advokat Henrik Høpner, Advokatnævnet (udpeget blandt Advokatnævnets advokatmedlemmer)
Advokat Carsten Hornecker (udpeget af Danske Virksomhedsjurister)
Advokat Jesper Rothe, formand for Danske Advokater (udpeget af Danske Advokater)
Professor Clement Salung Petersen (udpeget af Advokatrådet)

På grund af regeringsforhandlingerne har Justitsministeriet ikke udpeget et medlem endnu, men kommitteret Lennart Houmann deltager i udvalget som observatør for Justitsministeriet.

Sekretariat:

Fagdirektør Nicolai Pii, Advokatsamfundet
Chefkonsulent Elisabeth Gro Christensen, Advokatsamfundet