Spring hovednavigationen over
Tilbage

Formand for regel- og tilsynsudvalget: Hellere forebyggelse end ærgerlige sager

”Advokatrådets tilsyn er effektiviseret igennem den seneste rådsperiode, hvor risikovurderingen er blevet meget mere central end tidligere. Men derudover er der også et stort behov for at forebygge, at advokater træder ved siden af, og det er et klart fokus for mig fremadrettet.”

Sådan lyder det fra regel- og tilsynsudvalgets nye formand, Karen Wung-Sung, der har siddet med i udvalget som menigt medlem i fire år, før hun overtog posten efter Martin Lavesen.

Tilsynet er kernen i Advokatsamfundets arbejde, og her spiller regel- og tilsynsudvalget en særlig rolle. Udvalget skal nemlig sikre, at advokaters adfærd stemmer overens med god advokatskik. Udvalget tager derfor løbende stilling til, om advokater efterlever deres advokatpligter.

”Advokatsamfundet omlagde for to år siden tilsynet til at være risikobaseret. Risikovurderingen er baseret på de oplysninger, som vi får ind fra blandt andet tilsynserklæringer, og dermed bliver det løbende justeret, men det er også vigtigt, at vi ser nye muligheder for at skabe et tilsyn, hvor vi sætter ind der, hvor problemerne er eller kan opstå,” siger hun.

Ud over at være det udvalg, der vurderer, om der skal rejses sager ved Advokatnævnet, er en del af regel- og tilsynsudvalgets arbejde at iværksætte kollegiale samtaler lokalt, hvis en advokat har brug for særlig støtte.

”Vi er ikke blot sat i verden for at drøfte og vurdere, om advokater overtræder reglerne for god advokatskik. Vi skal også gennem oplysning og vejledning forebygge, at advokater uforvarende kommer til at overtræde reglerne. Advokater kan også blive ramt at sygdom eller stress i en periode, der gør, at de ikke kan tage hånd om deres pligter, og i de tilfælde har vi mulighed for at iværksætte en kollegial samtale i samarbejde med kolleger fra lokale kredsbestyrelser.”

Forebyggelse i mere bred forstand er også et tema, som Karen Wung-Sung vil prioritere højt.

”Vi tager stilling til så mange sager hvert år, at vi virkelig har et godt overblik over, hvor det går skævt. Vi gennemfører fra tid til anden også projekter, der skal forebygge overtrædelse af advokatpligterne. For nyligt har vi også udgivet en lille guide til primært nye advokater og mindre kontorer – Kend din Klient – hvor vi har samlet nogle gode praktiske råd til advokater for at minimere klager og gøre klagesagsprocessen bedre. Selvom vi synes, at vi gør et stort stykke arbejde for løbende at give praktiske råd og vejledning, både telefonisk, skriftligt og i forbindelse med tilsynsbesøg, vil der altid være behov for mere, da vi hellere vil tage tingene i opløbet og forebygge i stedet for at sidde med ærgerlige sager, der kunne have været undgået.”

Foruden blandt andet at iværksætte forebyggende initiativer, så er det regel- og tilsynsudvalgets opgave at vurdere hensigtsmæssigheden af de regelsæt, som regulerer advokaters forhold, herunder blandt andet at udtale sig om rammerne for god advokatskik.

Udvalget påser også, om advokaterne lever op til de krav, der stilles til blandt andet behandling af klientmidler, efteruddannelse og hvidvask.

 

Medlemmer af regel- og tilsynsudvalget

Advokat Karen Wung-Sung (formand)
Advokat Lone Brandenburg
Advokat Peter Breum
Advokat Kristian Dalsgaard
Advokat Klavs V. Gravesen
Advokat Charlotte Krarup
Advokat Michael Kjær Lauritsen
Advokat Lone Møller
Advokat Bolette Wildt

Advokatrådets udvalg

Vi sætter fokus på Advokatrådets faste udvalg og deres arbejde. Advokatrådet har nedsat syv udvalg, der har til opgave at afgive høringssvar, følge den politiske udvikling og tage nye advokatpolitiske eller retssikkerhedsmæssige tiltag. Medlemmerne af udvalgene er hovedsageligt advokater, men i enkelte udvalg har nogle af medlemmerne en anden profession. Arbejdet for udvalgene er ulønnet.