Spring hovednavigationen over
Tilbage

Retssikkerhedskonference 2024 – sæt kryds i kalenderen

Advokatsamfundet afholder den 21. november 2024 årets retssikkerhedskonference.

Arrangementet finder sted på Langelinie Pavillonen fra ca. klokken 12-18. I lighed med sidste år vil retssikkerhedsanalysen blive offentliggjort ved arrangementet, og der vil være forskellige faglige indlæg og debat om aktuelle politiske emner. Sidste år deltog blandt andet justitsministeren, retsordførere og Rigsadvokaten samt medlemmer af Advokatrådet og dets udvalg. Tilmeldinger åbner efter sommerferien på Advokatsamfundets hjemmeside, hvor program for dagen også offentliggøres.