Spring hovednavigationen over
Tilbage

CCBE udgiver manifest om retssikkerhed i Europa

Retssikkerheden i EU skal have øget fokus.

Som optakt til EU-valget lancerer CCBE nu et manifest om retssikkerhed i Europa. Det har til formål at skabe opmærksomhed om, hvor vigtigt det er med et fair retssystem i et retfærdigt Europa og bringer en opfordring til EU-politikerne om at prioritere og styrke fem centrale punkter:

  1. Et Europa der forsvarer retssikkerheden, menneskerettigheder og demokratiet og som sikrer de juridiske aktørers, herunder advokaters, uafhængighed for at opretholde disse værdier.
  2. Behovet for at sikre høje standarder og kvalitet i lovgivningsprocessen i EU, blandt andet ved at inddrage de juridiske aktører.
  3. At der tildeles tilstrækkelige ressourcer til retssystemet og til borgernes retshjælp.
  4. At sikre grundig uddannelse og efteruddannelse af jurister.
  5. At der er de nødvendige proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger i straffesager.

 

CCBE’s præsident Pierre-Dominique Schupp udtaler:

”EU har allerede gjort meget for at styrke retssikkerheden i Europa, men der er stadig meget at gøre, både for at bevare det der er opnået og for øget retfærdighed. Det opnår vi kun gennem et urokkeligt forsvar af de grundlæggende rettigheder, demokratiet og retsstaten samt stærk støtte til advokater som nøgleaktører i retssystemet. Gennem vores manifest opfordrer vi politikerne til at skride til konkrete handlinger for et endnu mere retfærdigt Europa, hvor retsstatsprincippet respekteres og retfærdighed er tilgængeligt for alle.”

Se hele manifestet her

Se pressemeddelelse her