Spring hovednavigationen over
Tilbage

Advokater i film om fejl i forvaltningen

Ny dokumentarfilm 'Farlig Forvaltning' belyser utallige fejl i sagsbehandlingen af anbringelsessager, og at loven ikke bliver overholdt.

Det står skidt til med retssikkerheden for udsatte familier og deres børn i Danmark. Det er dokumenteret i undersøgelser, rapporter og det årlige børnebarometer fra Ankestyrelsen, som påviser stribevis af fejl i sagsbehandlingen, og at loven ikke overholdes, som den skal.

En ny dokumentarfilm med titlen ’Farlig Forvaltning’ er nu tilgængelig for fagpersoner, der arbejder med anbringelser af børn, samt andre med interesse for emnet. Flere advokater medvirker, både Mads Pramming og Gitte Leth Thomsen fra ’Barnets stemme’, som udtaler sig om manglen på retssikkerhed og de mange fejlbehæftede afgørelser, der bliver truffet i anbringelsessager, og den følger advokat Anne Land i to af hendes sager. Den ene sag omhandler en autistisk dreng, hvor fejl i sagsbehandlingen får alvorlige konsekvenser for ham og hans familie. Den anden sag følger en kvinde, som er mor til to børn. Åbenlyse fejl i hendes papirer tages ikke alvorligt af myndighederne, og klagemulighederne er yderst begrænsede.

Med hjælp fra advokaterne, foreningen RIFT og Justitia belyses nogle af årsagerne til den manglende retssikkerhed og til de mange fejl samt bud på hvordan, der kan skabes mere kvalitet i sagsbehandlingsarbejdet.

Filmen er produceret af Danish Doc Production af instruktør Anja Dalhoff og med støtte fra Dreyers Fond.

Der kan købes adgang til forvisning af filmen her.

www.danishdoc.dk