Spring hovednavigationen over

En ny klientkontovedtægt træder i kraft den 1. december, og det er dermed blot halvandet år efter seneste ændring. Det skyldes, at administrationen af flere af de nye bestemmelser, der blev indsat i den tidligere vedtægt, stødte på nogle praktiske udfordringer.

”Advokatrådet tog derfor hurtigt konsekvensen og satte gang i arbejdet med at indrette bestemmelserne, så de tilgodeser de praktiske udfordringer ved administration af en klientkonto. For at sikre os bidrag fra praktikere har vi inviteret Danske Advokater og Finans Danmark ind i samarbejdet for at høre deres ønsker og bemærkninger. Det resulterede i et rigtig godt samarbejde og en effektiv proces, og i dag har vi en klientkontovedtægt, som både pengeinstitutterne og advokaterne støtter op om, og som gør den praktiske administration enklere” siger Andrew Hjuler Crichton, generalsekretær i Advokatsamfundet.

Han understreger, at det har været vigtigt for Advokatrådet at opretholde sikkerheden for en hensigtsmæssig og forsvarlig behandling af de midler, som klienter har betroet advokaten – en ordning, der har eksisteret siden 1942.

”Klientkontoordningen er et helt særligt privilegium, som muliggør, at advokaten som led i sin virksomhed opbevarer klientens penge og dermed på mange måder smidiggør advokatens bistand til klienten. Derfor er der også særlige regler forbundet hermed, som det er vigtigt for advokaten at være opmærksom på, og som selvfølgelig skal være muligt at få til at fungere i praksis,” siger Andrew Hjuler Crichton.

Den nye klientkontovedtægt ledsages samtidig af en vejledning, som findes på Advokatsamfundet.dk. Vejledningen er ikke juridisk bindende og udgør alene et bidrag til forståelse af klientkontovedtægten og kan således ikke erstatte en nærmere gennemgang af vedtægtens særskilte bestemmelser.

Find klientkontovedtægten her

Find vejledningen til klientkontovedtægten her