Spring hovednavigationen over

Klientkontovedtægten er med Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 149 af 24. februar 2020 moderniseret og omstruktureret. Den indeholder en række ændringer i forhold til tidligere, heraf blandt andet at advokaten og advokatselskabet – efter forudgående aftale med klienten – kan give pengeinstituttet tilladelse til at hæve negative renter fra en separat klientbankkonto.

Klientkontovedtægten er med Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 149 af 24. februar 2020 moderniseret og omstruktureret. Den indeholder en række ændringer i forhold til tidligere, heraf blandt andet at advokaten og advokatselskabet – efter forudgående aftale med klienten – kan give pengeinstituttet tilladelse til at hæve negative renter fra en separat klientbankkonto. Forudsætningen er, at pengeinstituttet skriftligt har afgivet en erklæring om at ville underrette advokaten forud for hævningen, at advokaten har mulighed for at annullere hævningen, og at der er dækning på klientbankkontoen til hævningen.

Klientkontovedtægten indeholder desuden ændringer, der betyder, at

  • advokaten kan give pengeinstituttet tilladelse til at hæve gebyrer, som har sammenhæng med kontoadministrationen
  • præcisering af at beløb på en klientkonto kan indestå i både dansk og udenlandsk valuta
  • fremmed valuta skal veksles forud for indsættelse på samleklientbankkonto
  • fremmed valuta kan indestå på separate klientbankkonti uden at være omvekslet
  • præcisering af på hvilke dage, klientbogholderiet skal føres og regulering foretages
  • hver advokat og advokatselskab kan kun have én samleklientbankkonto
  • pengeinstitutter skriftligt skal forpligte sig over for advokaten til at overholde reglerne i klientkontovedtægten for at kunne oprette klientbankkonti
  • klientkontoerklæringer skal indgives elektronisk - gældende fra erklæringen, der skal indgives i 2021

Den nye klientkontovedtægt trådte i kraft 1. marts 2020.