Spring hovednavigationen over
Tilbage

Advokatsamfundet ønsker nødplan efter Nets-nedbrud

Det langvarige Nets-nedbrud i den forgangne uge viser, at der er behov for en nødplan, så advokater og klienter ikke er lammet, hvis den digitale retssagsportal går ned. Formanden for Advokatrådets procesretsudvalg ønsker derfor, at Domstolsstyrelsen kommer med en alternativ løsning.

Det længerevarende nedbrud hos Nets i sidste uge betød, at landets advokater ikke kunne tilgå domstolenes digitale retssagsportal minretssag.dk. Det er et krav at bruge minretssag.dk, når der skal indgives stævning eller processkrifter i en civil retssag. Derfor har det givet store udfordringer for advokaterne at overholde f.eks. søgsmålsfrister og frister for indgivelse af processkrifter med videre. Det kan forudses, at der på baggrund af nedbruddet kan opstå en række tvister om, hvorvidt fristerne er overholdt.

Derfor efterlyser formanden for Advokatrådets Procesretsudvalg, Nikolaj Linneballe, at Domstolsstyrelsen finder en alternativ løsning:

”Sidste uges langvarige nedbrud i Nets viser, at minretssag.dk er meget sårbart i sådanne situationer, og det har givet anledning til massive udfordringer for både advokater og klienter. Der er imidlertid ingen fremgangsmåde for, hvordan sagerne skal håndteres, når sådanne tekniske problemer opstår. Da vi må forvente at lignende nedbrud også vil forekomme i fremtiden, vil vi tage kontakt til Domstolsstyrelsen for at sikre, at der så hurtigt som muligt bliver udarbejdet en løsning, så vi ikke næste gang står uden nogen plan B.”