Spring hovednavigationen over

Bør mediation i højere grad anvendes som alternativ til domstolene i civile sager? Det spørgsmål debatteres i det nye nummer af Advokaten, og formand for Advokatrådets procesretsudvalg, Nikolaj Linneballe, ser også både fordele og ulemper ved mediation i civile sager.

”Fordelen ved mediation er, at det kan nedskalere konflikten, så parterne har mulighed for at fortsætte samarbejdet efterfølgende. Derudover er der både en tidsmæssig og økonomisk gevinst ved at vælge mediation fremfor en retssag, hvilket er til fordel for virksomheder og private, som ofte er interesseret i at komme hurtigt videre,” siger Nikolaj Linneballe og fortsætter:

”Som virksomhedsleder har man en forpligtelse til at sikre, at virksomheden kommer bedst muligt ud af en konflikt, og det kan være svært at forklare, hvorfor man har brugt penge på at føre en lang og dyr retssag, når resultatet kunne være opnået hurtigere og billigere på anden vis, eksempelvis ved mediation. Tilsvarende er private borgere interesseret i at få lukket en sag hurtigt, så de kan komme videre med eksempelvis et byggeprojekt.”

Dermed er Nikolaj Linneballe enig med Mediationsinstituttets adm. direktør og formand, Thomas Samsø Bloch og Kurt Helles Bardeleben, som i Advokaten fremhæver, at øget brug af mediation ”med sikkerhed vil lette presset på domstolene”. Samtidig fremhæver de, at det ”ved brug af mediation faktisk er muligt at finde løsninger på store og komplekse sager uden om retssystemet og uden at gå på kompromis med retssikkerheden.”

Ifølge Nikolaj Linneballe er der dog en faldgrube i forhold til sager, hvor det offentlige er part.

”Disse sager bør ikke afklares ved mediation, men ved domstolene. Enten har borgerne eller virksomhederne et berettiget krav, eller også har de ikke. Vi må ikke ende i en købmandssituation, hvor den ene giver sig lidt, og den anden giver sig lidt, indtil man når til enighed. Når det offentlige er part, skal sagen afgøres korrekt, og offentlige myndigheder skal ikke kunne forhandle berettigede krav ned.”

Tilsvarende skriver Clement Salung Petersen og Rasmus Grønved Nielsen, professor og ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet, i Advokaten, at øget brug af mediation som alternativ til domstolene har retssikkerhedsmæssige omkostninger, særligt i tvister med offentlige myndigheder.

”Mediation frembyder særlige problemer i forhold til tvister mellem private og kommuner eller andre offentlige institutioner. Det gælder blandt andet tvister om, hvorvidt en virksomhed er omfattet af en coronahjælpepakke eller ej. Sådanne tvister angår offentlig myndighedsudøvelse, og i en retsstat som den danske skal myndighederne selvsagt administrere hjælpepakkerne lovmæssigt, ligesom virksomheder skal behandles ensartet,” skriver de.

Læs debatten i Advokaten