Spring hovednavigationen over
Tilbage

Formand for procesretsudvalget: Hurtigere afvikling af de civile sager, tak

Advokatrådets procesretsudvalg er i fuld gang med at se på mulighederne for forbedringer i domstolssystemet, der betyder, at det bliver lettere at få alle civile sager igennem, så borgere og virksomheder igen føler, at de er på retssikkerhedsmæssig grund. Sådan lyder det fra udvalgets formand, der blandt andet arbejder for at komme med konkrete forslag til ændring af småsagsprocessen og for at øge retshjælpen til borgere.

Det allervigtigste område for det nuværende procesretsudvalg er fokus på afviklingen af de civile sager ved domstolene. Sådan lyder det fra Nikolaj Linneballe, som er formand for procesretsudvalget.

”De lider i øjeblikket en status som stedbarnet, som ingen ville have forældremyndigheden over,” siger han og peger på problemet med de alt for lange ventetider til at få prøvet en sag i civilretten. Sagerne bliver sat bag i køen på grund af de presserende straffesager, der fylder retssalene.

”Det politiske fokus synes alene at handle om at få afgjort sager om personfarlig kriminalitet, og det er også vigtigt og forståeligt, men det må ikke betyde, at civile sager skubbes i baggrunden. Det er et helt essentielt krav, at vi får behandlet alle sager ordentligt. Procesretsudvalget er et supervigtigt instrument til at presse på og huske de ansvarlige på, at retssikkerhed dækker altså også civile sager og specielt de virksomheder, som ønsker at få afgjort en sag. Det er vigtigt for den retssikkerhedsfølelse, man har som borger og virksomhed her i landet, at vi kan få afgjort vores sager ordentligt og indenfor rimelig tid,” siger Nikolaj Linneballe.

Bedre balance

Han mener, at det ikke nødvendigvis blot er et spørgsmål om at tilføre flere ressourcer til retssystemet, men om at anvende de ressourcer, man har, ordentligt.

”Det behøver ikke gå udover nogen, men vægtningen skal være korrekt. Det behøver ikke altid være sådan, at en straffesag skal gennemføres ti gange hurtigere end en civil sag. Vi bliver nødt til at se på helheden,” siger Nikolaj Linneballe.

En del sager kan afgøres på andre måder end ved domstolene, herunder ved brug af voldgift og mediation. Blandt andet ved brug af Voldgiftsinstituttet, men i sidste ende må og skal det ses som et supplement til domstolenes behandling af sagerne, når parterne ikke kan blive enige, mener han.

”Såvel voldgift som mediation er fantastisk nyttige instrumenter, men et retssamfund skal have et velfungerende civilt system om domstolene. Det er ikke et spørgsmål om enten/eller, men om både/og. Det må ikke være sådan, at vi outsourcer de civile sager, og det står vi som udvalg på vagt for.”

Hvordan lægger I pres på?

”Vi italesætter det og bliver ved med at fortælle om og konkretisere de problemstillinger, vi har, for at vi har et velfungerende retssystem. Derudover er det vigtigt, at vi sørger for at få de rigtige ressourcer tilført, og at vi også arbejder med alle de lovforslag, der kommer omkring den civile retspleje. Vi afgiver høringssvar og udgiver rapporter, når vi ser et problem. Det drejer sig både om den lovmæssige kvalitet, men også det retssikkerhedsmæssige fokus, som vi godt kan føle ikke bliver fulgt så tæt, som vi kunne ønske os. Det drejer sig ikke mindst om de store ændringer, der er behov for omkring blandt andet retshjælp og fri proces.”

Forslag til løsninger

Procesretsudvalget har flere nye projekter på vej, som peger på løsninger, der kan forbedre effektiviteten i retssystemet. Det ene af indsatsområderne for nærværende er at se på mulighederne for at opnå møderet for landsretten for landets advokater.

”Vi ser på advokaters mulighed for at agere i det civile system, herunder hvilke advokater der kan møde op i systemet. Vi skal holde den høje kvalitet hos de advokater, der møder op hos landets domstole, men samtidig skal vi sikre, at vi har en helt naturlig succession, så der er en stor pulje af advokater, der kan varetage deres klienters sag hele vejen til rigets øverste domstol.”

Procesretsudvalget har derfor nedsat en arbejdsgruppe, som er i gang med at finde konkrete forslag til at forbedre situationen, så flere kan opnå møderet.

”Der er en række gode unge kolleger, som ser, at det er vanskeligt for dem at opnå møderet,” siger Nikolaj Linneballe. 

Et andet stort indsatsområde i år er konkrete forslag til ændring af småsagsprocessen.

”Vi er i fuld gang med at se på, hvordan vi kan få et mere effektivt domstolssystem, og om der er mulighed for at foretage forbedringer, som lettere kan få alle civile sager igennem, så borgere og virksomheder igen føler, at de er på retssikkerhedsmæssig grund. Systemet har siden oprettelsen for godt 12 år siden ikke været justeret, og vi ser sagstyper, som man med rette kan spørge om, hvorvidt de hører hjemme i den type proces.”

”Vi har et system, der skal rumme en lang række forskelligheder, og når det skal det, så skal det også fungere ordentligt. Når vi ser det fra aktørernes side, ser vi også en lang række forbedringsmuligheder.”

En fordel er, at der bliver lyttet fra aktørernes side:

”Vi er i den fine situation, at vi rent faktisk bliver hørt. De professionelle aktører, for eksempel domstolene, er meget lydhøre overfor de forslag, vi kommer med. Hver gang vi er kommet med forslag til forbedringer til civile sager, bliver der lyttet.

Den gode proces

Et af procesudvalgets faste indsatsområder er den løbende opdatering af folderen ”Den gode proces”, som med konkrete råd viser vejen til, hvordan en sag kan føres ordentligt og ende med til sidst en god dag i retten. Det er brugbar vejledning, som procesretsudvalget får løbende gode tilbagemeldinger på:

”Vi har samlet mange årsværk fra gode kollegaer med forslag til måder på, hvordan man både som kollega og advokat får gennemført en civil proces på en god og ordentlig måde. Alle er superglade for den - unge som gamle, garvede som uprøvede. Det er min klare opfattelse, at alle advokater kan få noget ud af at genbesøge den,” siger Nikolaj Linneballe.

 

Medlemmer af procesretsudvalget

Advokat Nikolaj Linneballe (formand) 
Advokat Håkun Djurhuus
Advokat Yvonne Frederiksen
Advokat Søren Stenderup Jensen
Advokat Michael Kjær Lauritsen
Professor Peter Arnt Nielsen
Advokat Morten Schwartz Nielsen
Advokat Birgitte Sølvkær Olesen
Advokat Birgitte Pedersen
Advokat Bodil Søes Petersen
Advokat Mads Krøger Pramming
Advokat Jens Rostock-Jensen
Advokat Mette Østergård

 

Procesretsudvalgets opgaver

Udvalget afgiver blandt andet svar på høring i lovsager, repræsenterer Advokatrådet i en række faste udvalg samt i en række midlertidige udvalg og arbejdsgrupper mv. Desuden behandler udvalget konkrete og generelle sager og initiativer, afgivelse af responsa, forespørgsler mv.

Advokatrådets udvalg

Vi sætter fokus på Advokatrådets faste udvalg og deres arbejde. Advokatrådet har nedsat syv udvalg, der har til opgave at afgive høringssvar, følge den politiske udvikling og tage nye advokatpolitiske eller retssikkerhedsmæssige tiltag. Medlemmerne af udvalgene er hovedsageligt advokater, men i enkelte udvalg har nogle af medlemmerne en anden profession. Arbejdet for udvalgene er ulønnet.