Spring hovednavigationen over
Tilbage

Ny rapport sætter en tyk streg under problematiske sagsbehandlingstider ved domstolene

I en ny rapport fra Justitsministeriet om virksomheder og borgeres håndtering af retlige konflikter, slår det med al tydelighed igennem, at sagsbehandlingstiderne er et kæmpe problem i de civile sager. Problemet bør have ubetinget politisk fokus, og det haster, mener Advokatrådet.

I en ny rapport fra Justitsministeriet går sagsbehandlingstiden igen som et stort og presserende problem, og medvirkende årsag til at både borgere og virksomheder vælger domstolene fra til at løse konflikter. Sagsbehandlingstiden er blevet en stopklods for at folk gør deres krav gældende og løser konflikter ved domstolene, og samtidig et markant nedslagspunkt blandt utilfredse brugere af retssystemet, når de skal forklare årsagen til deres utilfredshed. Blandt borgere peger 59 pct. af de utilfredse og meget utilfredse således på sagsbehandlingstiden som et problem, mens det blandt virksomheder er 53 pct. af de adspurgte i samme gruppe.

”Det bekræfter det billede, vi som advokater hver dag møder hos vores klienter, og vi er derfor nødt til at få ventetiden ved domstolene helt op i toppen af den retspolitiske dagsorden. Vi synes derfor også, at det er brandærgerligt, at de politiske forhandlinger om domstolenes økonomi nu igen er lagt i mølposen, når det er så stor en udfordring,” siger Nikolaj Linneballe, formand for procesretsudvalget under Advokatsamfundet.

Undersøgelsen ser også på, hvorfor borgere og virksomheder vælger ikke at gå i retten. Her er økonomi den vægtigste faktor, med sagsbehandlingstiden er den årsag, der peges på af næstflest blandt både borgere og virksomheder og som den primære grund til utilfredshed ved en sags behandling ved domstolene.

”Det understreger i den grad, at vi har en kæmpe udfordring med at få sat fart på sagsbehandlingen ved domstolene. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på det, og spille ind til politikerne. Fra Advokatrådets side stiller vi os meget gerne til rådighed, fordi det her har udviklet sig til tidens største retssikkerhedsmæssige problem. Retssikkerhed er også ret til tiden, og når klienter dagligt oplever, at de ikke kan få taget hånd om deres problemer, så skal der gøres noget ud over lappeløsninger og små ekstrabevillinger,” siger Nikolaj Linneballe.

Han understreger samtidig, at der også skal ses på både retshjælpsforsikringernes indhold og dækningsomfang og fri proces-ordningen i forhold til, at borgere og virksomheder angiver, at omkostningerne ved at føre en sag er en af de primære grunde til, at vælge retten fra som løsningsorgan i forhold til de tvister som de er en del af.

Rapporten kan ses på Justitsministeriets hjemmeside her