Spring hovednavigationen over

En ny model for familieretlige sager, som ventes at træde i kraft den 1. april næste år, indebærer, at der skal oprettes en familieafdeling hos alle retter. Det var et af emnerne på mødet i Domstolenes Samarbejdsforum 12. april 2018, hvor Advokatrådet deltog.

Her orienterede Danmarks Domstoles om deres fokusområder i 2018, herunder familieretlige sager, småsagsprocessen og digital behandling af civile sager.

Der blev også givet en status for implementeringen af minretssag.dk, som er fuldført ved alle landets retter, og som i øjeblikket bliver evalueret blandt både interne og eksterne brugere. Domstolsstyrelsen vil samle op på fælles læringspunkter i en FAQ på domstol.dk.

Endelig blev lovforslaget (L 204), der har til formål at nedbringe sagsbehandlingstiden i straffesager, diskuteret. Domstolsstyrelsen vil i den forbindelse indkalde relevante advokatforeninger til et møde, hvor der skal drøftes praktiske løsninger på blandt andet domstolenes håndtering af de beneficerede forsvareres ledige mødetidspunkter.