Spring hovednavigationen over
Tilbage

Formand for internationalt udvalg: Udenlandske beslutninger påvirker danske advokater

Det internationale arbejde i Advokatsamfundet får større betydning i takt med, at den danske dagsorden og danske advokater i stigende grad bliver påvirket af internationale beslutninger.

Som en del af en globaliseret verden er det vigtigt at indgå i det internationale samarbejde, og det gælder også for danske advokater. Det påpeger den nyligt valgte formand for Advokatrådets internationale udvalg, Per Hemmer.

”Der er en række internationale dagsordener, der påvirker danske advokaters arbejde, og det er gennem samarbejdet med internationale organisationer som CCBE (Den europæiske sammenslutning af advokatsamfund) og IBA (International Bar Association), at vi kan være med til at påvirke dem,” siger han.

”Her drøfter vi aktuelle dagsordener, og udvalget kan være med til at gøre de danske synspunkter gældende og samtidig hente information tilbage om, hvad der foregår på den internationale scene og samspillet imellem det. Hvor CCBE arbejder i Europa og er mere politisk med fokus på retssikkerhed og menneskerettigheder, repræsenterer IBA mere den kommercielle del af advokaters arbejde.”

I CCBE-regi er udvalgets vigtigste opgave at følge den europæiske udvikling på områder, som er relevante for advokater i Danmark. CCBE beskæftiger sig med en lang række emner, som er inddelt i særlige komiteer.

”Vi har valgt den strategi, at hvert medlem af udvalget følger en eller flere komiteer i CCBE eller IBA med henblik på at være opmærksom på de policy issues, der kan få betydning for danske advokater. Vi drøfter dem i udvalget, prioriterer de vigtigste og sender dem videre til Advokatrådet, når vi mener, det er relevant og kræver større bevågenhed. Vi fanger dem tidligt, så vi er på forkant med udviklingen.”

Som eksempel nævner Per Hemmer:

”Hele konkurrencedagsordenen i Danmark kører parallelt i EU. Både OECD og EU-Kommissionen har fokus på de liberale erhverv, hvor den økonomiske tilgang er at få ophævet barrierer for konkurrence. Igennem CCBE har vi mulighed for at påvirke den internationale dagsorden og være med til at sætte fokus på advokaters rolle i retsstaten og på at fastholde advokaters uafhængighed,” siger Per Hemmer.

”No justice without independent lawyers”

”Advokaternes uafhængighed er en meget vigtig dagsorden. Som CCBE for nylig gjorde opmærksom på til European Lawyers Day med overskriften: ”No justice without independent lawyers.” Det synspunkt har vi også fremhævet på dagen i Danmark blandt andet med et debatindlæg i dagbladet Politiken. Det handler både om ønsket om at liberalisere advokatbranchen, men refererer også til de tiltag, som er sket i Polen og Ungarn, hvor retssikkerheden er sat under pres.”

Søgsmål under lup

Et andet emne, der optager CCBE, er de såkaldte SLAPP-sager (Strategic lawsuits against public participation), som er strategiske forsøg på at påvirke eksempelvis journalisters rettigheder ved aggressivt at lægge sag an, hvis de skriver noget, myndigheder eller andre ikke bryder sig om.

I princippet har alle ret til at lægge sag an, hvis de føler sig uretfærdigt behandlet, men der er brug for rammer, som sikrer, at de ikke kan bruges som middel til at skabe et demokratisk problem.

”SLAPP-sager stiger også inden for EU, hvor der er eksempler på, at kritiske journalister, som rejser sager om korruption i statsapparatet, bliver mødt af søgsmål til millioner. Her samarbejder vi med CCBE om at udarbejde retningslinjer, som skal afbalancere, hvornår man kan anlægge den slags sager. De må ikke benyttes til at lukke munden på journalister, der gør deres arbejde.”

Pragmatisk tilgang

Digitalisering og AI (kunstig intelligens) er også et område, der er sat fokus på i CCBE og i internationalt udvalg.

”Kommissionen er i gang med at udforme en ”AI Act”, hvor vi forsøger at påvirke lovgivningen på området. Vores vinkel i Danmark har været mere liberal, end det vi er stødt på i CCBE – der generelt er mere afvisende overfor kunstig intelligens. Men det er et tog, der ikke kan stoppes, og derfor synes vi, det er bedre at være med og forsøge at påvirke rammer og regler end at stå af og være udenfor. Vi har forsøgt at anlægge en mere pragmatisk tilgang, for vi har nok ikke helt den samme frygt for det som i andre lande,” mener Per Hemmer.

”Internationalt udvalg støtter i mange tilfælde fuldt op om CCBE, men i sager, hvor vi ikke er enige, forsøger vi fra dansk side at påvirke udviklingen og det samlede standpunkt.”

Det er også en af grundene til, Advokatrådet arbejder for øget samarbejde mellem de nordiske lande.

”Vi har den nordiske pragmatiske tilgang tilfælles, så et styrket samarbejde vil kunne øge vægten af vores stemme i CCBE, hvis vi kan optræde i fællesskab sammen med de andre nordiske lande.”

Som nyvalgt formand for udvalget ser Per Hemmer frem til at arbejde sammen med både erfarne og nye udvalgsmedlemmer.

”Det giver en særlig dynamik at arbejde med erfarne folk som Randi Bach Poulsen og Anne Birgitte Gammeljord, der har siddet i flere år, og så er vi en række nye medlemmer, der lige er kommet ind. Den dynamik og samarbejdet med Advokatrådet ser jeg meget frem til, og så håber jeg på at kunne synliggøre betydningen af det internationale arbejde.”

Internationalt udvalg har følgende medlemmer:

Advokat Per Hemmer (formand)
Advokat Liv Dyrhauge-Klargaard 
Advokat Anne Birgitte Gammeljord
Advokat Sonny Gaarslev
Advokat Jørgen Bek Weiss Hansen
Advokat Randi Bach Poulsen
Advokat Morten Lau Smith
Advokat Bolette Wildt

Advokatrådets udvalg

Vi sætter fokus på Advokatrådets faste udvalg og deres arbejde. Advokatrådet har nedsat syv udvalg, der har til opgave at afgive høringssvar, følge den politiske udvikling og tage nye advokatpolitiske eller retssikkerhedsmæssige tiltag. Medlemmerne af udvalgene er hovedsageligt advokater, men i enkelte udvalg har nogle af medlemmerne en anden profession. Arbejdet for udvalgene er ulønnet.