Spring hovednavigationen over

Leder: Ret blikket ud

Publiceret: 7. marts 2023

Martin Lavesen formand for Advokatrådet

LinkedIn ikon Twitter ikon Link ikon Prink ikon

Af Martin Lavesen, formand for Advokatrådet

Uanset om man er tilhænger eller modstander af EU-projektet, tror jeg, at vi alle kan blive enige om, at det er væsentligt, hvad der sker i Bruxelles, og at vi ofte ikke giver EU den opmærksomhed, som vi burde gøre.

Siden Danmark trådte ind i EU (EF) for 50 år siden, har vi engageret os stadig tættere i det europæiske samarbejde. I alle årene har der været en højlydt politisk diskussion om, hvor balancen mellem dansk suverænitet, fælles regler og samarbejde skulle ligge. Debatten har dog de seneste år dæmpet sig en anelse.

Måske fordi flere analyser har vist, at Danmark har nydt store økonomiske fordele af det europæiske fællesskab. Måske fordi flere politiske partier i dag accepterer, at EU er en fornuftig ramme til at løse grænseoverskridende problemer om miljø, klima, energi og kriminalitet. Måske fordi Brexit og senest den russiske invasion af Ukraine har tydeliggjort et værdifællesskab og betydningen af et stærkt samarbejde.

De fleste advokater har en hverdag, hvor vi helt naturligt retter fokus mod de europæiske institutioner og EU-reguleringen. Dels fordi vi skal kende gældende ret – som stadigt oftere udspringer fra Bruxelles. Dels fordi den fælles regulering i disse år direkte har indflydelse på, hvordan vi varetager opgaven som advokat.

Det gælder blandt andet i forhold til advokaters uafhængighed og tavshedspligt. Vi ser desværre en tendens til, at de grundlæggende advokatrettigheder udfordres fra politisk hold – også inden for EU’s grænser. Både i de enkelte lande og i ny fælles lovgivning på hvidvaskområdet, skatteområdet, konkurrenceretsområdet og på sigt formentlig også på miljø- og klimaområdet. Vi skal naturligvis forsvare de principper om uafhængighed og tavshedspligt, som er fundamentet for vores profession både i Danmark og i EU. Det skal vi gøre gennem høringssvar på love og ved at være dygtige til at forklare, hvorfor principperne er så vigtige for klienter og for opretholdelse af retssamfundet.

I Advokatrådet interesserer vi os lige nu for en konkret sag, hvor advokaters uafhængighed er et centralt tema. Europarådet arbejder nemlig på en ny advokatkonvention, som skal beskytte advokater. I de europæiske lande er der i dag store forskelle på den grad af beskyttelse, som advokater nyder. Det vil være en stor hjælp for alle advokater – men særligt for visse af vores mere udsatte europæiske kolleger – at opnå en lovfæstet beskyttelse. Projektet er nyt, men kan blive en hegnspæl i advokatreguleringen fremover.

Advokatrådets formand, Martin Lavesen

I Advokatrådet interesserer vi os lige nu for en konkret sag, hvor advokaters uafhængighed er et centralt tema.

Martin Lavesen

Formand for Advokatrådet

Advokater bør også engagere sig i debatten om retsforbeholdet. Danmark har som bekendt et EU-forbehold, som betyder, at vi ikke er med i EU’s samarbejde om grænsekontrol, udlændingepolitik, civilret, politi og strafferet. I en række sager udfordrer det advokater (og ikke mindst klienterne), og rent fagligt er der ikke tvivl om, at det vil gøre processer mere smidige, hvis der ikke var et retsforbehold – uanset politisk holdning i EU-debatten.

Både Advokatrådet selv og rådets internationale udvalg vil aktivt arbejde for, at Danmark og vores SVM-regering respekterer international lov og ret. Ifølge regeringsgrundlaget vil SVM-regeringen ”fremme international lov og ret”, men vil samtidig udfordre konventionerne og fortolkningen af dem. Hvordan det i praksis vil komme til at udspille sig, må fremtiden vise. Vi vil opfordre regeringen til at afstå fra usaglige angreb på konventioner, menneskerettigheder og de internationale domstole. Angreb, som vi tidligere har set, når konventionerne ”står i vejen” for tidens aktuelle politiske ønsker. Kun ved at respektere vedtagne regler opretholdes et velfungerende internationalt retssamfund, hvilket vi alle – advokater, politikere og borgere – har en interesse i.