Spring hovednavigationen over

Se fotoreportage fra Advokaternes Fagfest, der bød på konference om magtens tredeling, gallamiddag og prisuddelinger. Fotos: Jeppe Carlsen.

Advokatsamfundets generalsekretær Andrew Hjuler Crichton åbner Advokaternes Fagfest 2022.

Advokatsamfundets generalsekretær Andrew Hjuler Crichton åbner Advokaternes Fagfest 2022. Temaet var magtens tredeling og retsstatens tilstand.

Omkring 330 advokater og gæster var meldt til konferencen på Tivoli Hotel & Congress Center

Omkring 330 advokater og gæster var meldt til konferencen på Tivoli Hotel & Congress Center

Tidligere premiereminister i UK Theresa May i samtale med DR-journalist og moderator på konferencen, Adam Holm.

Tidligere premiereminister i UK Theresa May i samtale med DR-journalist og moderator på konferencen, Adam Holm. ”Der er en bekymrende tendens til absolutisme i politik. - Enten er I med mig eller imod mig. Men svaret på politiske spørgsmål kommer jo ofte ved at indgå kompromisser, og det kan man godt gøre uden at give afkald på sine værdier,” sagde Theresa May blandt andet.

Højesteretsdommer og tidl. ombudsmand Jørgen Steen Sørensen taler om aktuelle udfordringer for magtens tredeling.

Højesteretsdommer og tidl. ombudsmand Jørgen Steen Sørensen taler om aktuelle udfordringer for magtens tredeling. I sit oplæg kaldte han blandt andet den uafhængige advokatstand for den femte statsmagt til stor begejstring for deltagerne.

Debat om magtens tredeling med Jørgen Steen Sørensen, Nina Palesa Bonde,  MF Britt Bager, MF Peter Skaarup og Advokatrådets formand Martin Lavesen.

Debat om magtens tredeling med Jørgen Steen Sørensen, Nina Palesa Bonde, MF Britt Bager (KF), MF Peter Skaarup (DF) og Advokatrådets formand Martin Lavesen. I debatten blev der blandt andet diskuteret lange ventetider ved retterne. ”Jeg synes, at man som politiker bør holde sig for god til at detailregulere og lade dommerne gøre det,” sagde Martin Lavesen blandt andet.

”Jeg synes, at det er helt fair, at vi fra Christiansborg siger, at her er noget, vi fremmer mere end andet,” sagde Britt Bager. Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup var enig, men kom alligevel Advokatrådets formand lidt i møde: ”Det er måske gået for vidt med prioriteringen af voldssagerne. Hvis man for 17. gang har uddelt fiskerlussinger oppe i Hirtshals, fordi man har fået for meget at drikke - er det så meget vigtigt, at denne sag bliver behandlet hurtigt, og vigtigere end sager om vanvidsbilister? Måske skulle vi alligevel overveje at give lidt mere ansvar til domstolene.”

Oplægsholdere, debattører - og moderator Adam Holm - fik stort bifald, da konferencen sluttede.

Oplægsholdere, debattører - og moderator Adam Holm - fik stort bifald, da konferencen sluttede.

Festsalen i Tivoli Hotel & Congress Center dækket op til aftenens gallamiddag.

Advokatrådets formand Martin Lavesen byder gæsterne velkommen.

Advokatrådets formand Martin Lavesen byder gæsterne velkommen. "Den her aften er en tradition. En tradition, hvor nye og mere erfarne advokater har lejlighed til at mødes på tværs af kontorer, på tværs af fagområder og på tværs af landsdele for at dyrke det kollegiale og det sociale, som er vigtigt for vores stand," sagde formanden.

Advokatrådets næstformand Charlotte Krarup uddelte Advokatrådets journalistpris.

Advokatrådets næstformand Charlotte Krarup uddelte Advokatrådets journalistpris. Prisen gik til DR-journalist Ole Hall, der på grund af sin egen 40 års fødselsdag ikke kunne deltage. Han havde i stedet sendt en takkevideo, som gæsterne så på aftenen.

Advokatrådets formand Martin Lavesen uddeler Advokatsamfundets Fonds Hæderspris til juraprofessor Linda Nielsen.

Advokatrådets formand Martin Lavesen uddeler Advokatsamfundets Fonds Hæderspris til juraprofessor Linda Nielsen. ”Linda Nielsen har i adskillige årtier været med til at styrke retsvidenskaben og retssikkerheden gennem sit virke på Københavns Universitet og de mange vigtige tillidshverv, hun sideløbende har haft. Hun har altid kastet sig over yderst samfundsrelevante emner og har i nyere tid bl.a. spillet en stor rolle i forhold til indsatsen mod hvidvask,” sagde formand for Advokatrådet og Advokatsamfundets Fond.

Juraprofessor Linda Nielsen holdt takketale foran salen om samarbejdet mellem forskningsverdenen og advokater.

Juraprofessor Linda Nielsen holdt takketale foran salen om samarbejdet mellem forskningsverdenen og advokater. Hun havde netop modtaget Advokatsamfundets Fonds hæderspris.

Festdeltagerne fik senere koncert og underholdning, inden dansegulvet blev givet frit.

Festdeltagerne fik senere koncert og underholdning, inden dansegulvet blev givet frit.