Spring hovednavigationen over
Tilbage

Advokatbranchen vil hjælpe ukrainske flygtninge

Danske Advokater og Advokatsamfundet har netop indledt et samarbejde med DRC Dansk Flygtningehjælp om at stille frivillig advokatbistand til rådighed for ukrainske flygtninge. Alle advokater kan melde sig til at hjælpe i initiativet.

Danske Advokater og Advokatsamfundet har indledt et samarbejde med DRC om at rådgive ukrainske flygtninge. De to advokatorganisationer har allerede været i dialog med en lang række advokatvirksomheder, der har tilkendegivet, at de bakker op om initiativet, men der er brug for, at flere advokater melder sig.
”Vi står med en akut situation, hvor der bliver brug for alle gode kræfter, der kan hjælpe de ukrainske flygtninge med retlige spørgsmål, når de ankommer til Danmark. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke hvor meget hjælp der præcis er behov for, men vi skal i hvert fald være klar, og vi synes, det er vigtigt, at advokatbranchen også gør sit,” siger Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton.

Organisationerne søger derfor advokater, der med deres faglighed kan være med til at gøre en forskel for de ukrainske flygtninge. De spørgsmål, man som advokat skal hjælpe med, kan være meget forskellige og inden for flere forskellige juridiske områder, og det er derfor ikke en forudsætning, at man har udlændingeret som speciale, men hvis man som advokat har en særlig ekspertise inden for udlændingeret, og ønsker at medvirke i ordningen, må man gerne gøre opmærksom på det. Asylafdelingen hos DRC Dansk Flygtningehjælp svarer selv på spørgsmål vedrørende muligheden for at søge asyl.

Konkret er det aftalt med DRC Dansk Flygtningehjælp, at branchen stiller frivillig advokatbistand til rådighed for DRC Dansk Flygtningehjælps frivilligrådgivning, så de mange frivillige kan henvise de ukrainske flygtninge til sparring hos en advokat om de mere faglige juridiske spørgsmål. Der er naturligvis mange spørgsmål, når man kommer til Danmark som flygtning fra Ukraine, herunder for eksempel om bolig og arbejde – ligesom herboende ukrainere er bekymrede for deres familiemedlemmer og usikre på, hvordan regler om for eksempel familiesammenføring, visum, visumfri indrejse og andre former for ophold fungerer.

”Alle bidrag tæller, og man kan hjælpe på mange måder. Nu går vi i gang med at få stablet hjælpeordningen på benene i samarbejde med DRC Danske Flygtningehjælp, og så håber jeg, at endnu flere advokater vil bakke op, når de hører om initiativet,” siger Danske Advokaters adm. direktør Paul Mollerup.

Rent praktisk er forventningen, at Danske Advokater og Advokatsamfundet tager imod henvendelserne fra DRC Dansk Flygtningehjælp og derefter fordeler dem til de relevante frivillige advokater.
De to organisationer vil løbende informere om initiativet, da der stadig er praktiske ting, der skal afklares, men skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at skrive til ukraine@danskeadvokater.dk
Du kan tilmelde din virksomhed til Ukraine-initiativet her  

Det vil være en stor hjælp, hvis advokatvirksomheder kommunikerer internt om tilslutningen til initiativet og i tilmeldingen gør opmærksom på, at virksomheden tilmeldes, og hvem der er kontaktperson.

På forhånd har disse advokatvirksomheder tilkendegivet, at de støtter initiativet:
Accura, Kirk Larsen & Ascanius, Bech-Bruun, Bruun & Hjejle, Dahl, DLA Piper, Focus Advokater, Gorrissen Federspiel, HjulmandKaptain, Holst, Advokater, Horten, Poul Schmith/Kammeradvokaten, Kromann Reumert, Lundgrens, Mazanti-Andersen, NJORD Law Firm, Plesner og Lund Elmer Sandager.