Spring hovednavigationen over
Tilbage

Flere fynboere skal have gratis retshjælp

Borgerne på Fyn skal have bedre adgang til gratis juridisk bistand. Derfor er støtteforeningen ”Retshjælpen Fyns Venner” netop blevet oprettet.

Støtteforeningen skal yde støtte til Retshjælpen Fyn, så vilkårene for at yde rådgivning til mindre ressourcestærke borgere optimeres, fortæller professor Ole Hammerslev, der er bestyrelsesmedlem i Retshjælpen Fyns Venner. Støtteforeningen skal ikke deltage i selve rådgivningen, men hjælpe der, hvor retshjælpen har vanskeligt ved at udvikle sig. Det gælder eksempelvis fastholdelse af frivillige jurastuderende.

”Tillid er afgørende for borgernes lyst til at opsøge retshjælpen. Nogle juridiske problemstillinger er så vanskelige, at den frivillige rådgiver ikke kan give et svar på stående fod, men er nødt til at bede borgeren om at vende tilbage. I den situation går det ikke, at rådgiveren er stoppet i mellemtiden. Derudover bliver rådgivningen naturligvis mere kvalificeret, desto mere erfaring rådgiverne har. Det gælder for eksempel inden for et område som udlændingeret, der er ekstremt kompliceret,” siger Ole Hammerslev.

Støtteforeningen skal også hjælpe med at nå ud til udsatte borgere, der ikke normalt opsøger retshjælpen, blandt andet fordi de ikke ved, at de sidder med et juridisk problem.  

”Vi skal skabe mere synlighed om retshjælpen og finde ud af, hvordan vi får flere udsatte borgere til at opsøge retshjælpen. Vi skal måske eksperimentere med udkørende retshjælp, men spørgsmålet er, om vi kan løfte den nødvendige funding – sådan noget skal vi se på,” siger Ole Hammerslev, der også lægger vægt på vigtigheden i at samarbejde med lokale støttepersoner.

”Det kan være præsten, lægen, eller andre støttepersoner, som folk møder på deres vej og naturligt opsøger, når de har problemer. Hvis vi kan få dem til at guide borgerne ind i retshjælpen, vil det være et klart plus.”

Retshjælpen Fyns Venner er en frivillig organisation. Planen er fremadrettet at få medlemmer, der betaler et årligt honorar, som ubetinget går til at støtte retshjælp. Organisationen er endnu så ny, at der ikke er oprettet en hjemmeside, men den er på vej.